Isaiah 54:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rə-’îתִּֽירְאִי֙do FearVerb
3588 [e]kî-כִּי־forConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
954 [e]ṯê-ḇō-wō-šî,תֵב֔וֹשִׁיdo be ashamedVerb
408 [e]wə-’al-וְאַל־neitherAdv
3637 [e]tik-kā-lə-mîתִּכָּלְמִ֖יbe you confoundedVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
2659 [e]ṯaḥ-pî-rî;תַחְפִּ֑ירִיdo be put to shameVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
1322 [e]ḇō-šeṯבֹ֤שֶׁתthe shameNoun
5934 [e]‘ă-lū-ma-yiḵעֲלוּמַ֙יִךְ֙of your youthNoun
7911 [e]tiš-kā-ḥî,תִּשְׁכָּ֔חִיyou shall forgetVerb
2781 [e]wə-ḥer-paṯוְחֶרְפַּ֥תand the reproachNoun
491 [e]’al-mə-nū-ṯa-yiḵאַלְמְנוּתַ֖יִךְof your widowhoodNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2142 [e]ṯiz-kə-rî-תִזְכְּרִי־do rememberVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃any moreSubst
Hebrew Texts
ישעה 54:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַל־תִּֽירְאִי֙ כִּי־לֹ֣א תֵבֹ֔ושִׁי וְאַל־תִּכָּלְמִ֖י כִּ֣י לֹ֣א תַחְפִּ֑ירִי כִּ֣י בֹ֤שֶׁת עֲלוּמַ֙יִךְ֙ תִּשְׁכָּ֔חִי וְחֶרְפַּ֥ת אַלְמְנוּתַ֖יִךְ לֹ֥א תִזְכְּרִי־עֹֽוד׃

ישעה 54:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תיראי כי־לא תבושי ואל־תכלמי כי לא תחפירי כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי־עוד׃

Links
Isaiah 54:4Isaiah 54:4 Text AnalysisIsaiah 54:4 InterlinearIsaiah 54:4 MultilingualIsaiah 54:4 TSKIsaiah 54:4 Cross ReferencesIsaiah 54:4 Bible HubIsaiah 54:4 Biblia ParalelaIsaiah 54:4 Chinese BibleIsaiah 54:4 French BibleIsaiah 54:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 54:3
Top of Page
Top of Page