Isaiah 40:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘alעַ֣לintoPrep
2022 [e]har-הַר־the mountainNoun
1364 [e]gā-ḇō-haגָּבֹ֤הַhighAdj
5927 [e]‘ă-lî-עֲלִי־get you upVerb
  lāḵלָךְ֙toPrep
1319 [e]mə-ḇaś-śe-reṯמְבַשֶּׂ֣רֶתthat bring good newsVerb
6726 [e]ṣî-yō-wn,צִיּ֔וֹןO ZionNoun
7311 [e]hā-rî-mîהָרִ֤ימִיlift upVerb
3581 [e]ḇak-kō-aḥבַכֹּ֙חַ֙with strengthNoun
6963 [e]qō-w-lêḵ,קוֹלֵ֔ךְyour voiceNoun
1319 [e]mə-ḇaś-śe-reṯמְבַשֶּׂ֖רֶתof good newsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םO Jerusalem [it]Noun
7311 [e]hā-rî-mîהָרִ֙ימִי֙lift upVerb
408 [e]’al-אַל־be not afraidAdv
3372 [e]tî-rā-’î,תִּירָ֔אִי.. .. ..Verb
559 [e]’im-rîאִמְרִי֙sayVerb
5892 [e]lə-‘ā-rêלְעָרֵ֣יto the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֖הBeholdPrt
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem.אֱלֹהֵיכֶֽם׃your GodNoun
Hebrew Texts
ישעה 40:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַ֣ל הַר־גָּבֹ֤הַ עֲלִי־לָךְ֙ מְבַשֶּׂ֣רֶת צִיֹּ֔ון הָרִ֤ימִי בַכֹּ֙חַ֙ קֹולֵ֔ךְ מְבַשֶּׂ֖רֶת יְרוּשָׁלִָ֑ם הָרִ֙ימִי֙ אַל־תִּירָ֔אִי אִמְרִי֙ לְעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה הִנֵּ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃

ישעה 40:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על הר־גבה עלי־לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל־תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם׃

Links
Isaiah 40:9Isaiah 40:9 Text AnalysisIsaiah 40:9 InterlinearIsaiah 40:9 MultilingualIsaiah 40:9 TSKIsaiah 40:9 Cross ReferencesIsaiah 40:9 Bible HubIsaiah 40:9 Biblia ParalelaIsaiah 40:9 Chinese BibleIsaiah 40:9 French BibleIsaiah 40:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 40:8
Top of Page
Top of Page