Isaiah 40:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6963 [e]qō-wlק֣וֹלThe voiceNoun
7121 [e]qō-w-rê,קוֹרֵ֔אof him who criesVerb
4057 [e]bam-miḏ-bārבַּמִּדְבָּ֕רin the wildernessNoun
6437 [e]pan-nūפַּנּ֖וּPrepare youVerb
1870 [e]de-reḵדֶּ֣רֶךְthe wayNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3474 [e]yaš-šə-rūיַשְּׁרוּ֙make straightVerb
6160 [e]bā-‘ă-rā-ḇāh,בָּעֲרָבָ֔הin the wildernessNoun
4546 [e]mə-sil-lāhמְסִלָּ֖הa highwayNoun
430 [e]lê-lō-hê-nū.לֵאלֹהֵֽינוּ׃for our GodNoun
Hebrew Texts
ישעה 40:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קֹ֣ול קֹורֵ֔א בַּמִּדְבָּ֕ר פַּנּ֖וּ דֶּ֣רֶךְ יְהוָ֑ה יַשְּׁרוּ֙ בָּעֲרָבָ֔ה מְסִלָּ֖ה לֵאלֹהֵֽינוּ׃

ישעה 40:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃

Links
Isaiah 40:3Isaiah 40:3 Text AnalysisIsaiah 40:3 InterlinearIsaiah 40:3 MultilingualIsaiah 40:3 TSKIsaiah 40:3 Cross ReferencesIsaiah 40:3 Bible HubIsaiah 40:3 Biblia ParalelaIsaiah 40:3 Chinese BibleIsaiah 40:3 French BibleIsaiah 40:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 40:2
Top of Page
Top of Page