Isaiah 37:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2088 [e]wə-zeh-וְזֶה־And thisPro
  lə-ḵāלְּךָ֣toPrep
226 [e]hā-’ō-wṯ,הָא֔וֹת[shall be] a signNoun
398 [e]’ā-ḵō-wlאָכ֤וֹלyou shall eatVerb
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָה֙[this] yearNoun
5599 [e]sā-p̄î-aḥ,סָפִ֔יחַsuch as grows of itselfNoun
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֥הand yearNoun
8145 [e]haš-šê-nîṯהַשֵּׁנִ֖יתthe secondNoun
7823 [e]šā-ḥîs;שָׁחִ֑יסthat which springs of the sameNoun
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֣הand in the yearNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîṯ,הַשְּׁלִישִׁ֗יתthirdAdj
2232 [e]zir-‘ūזִרְע֧וּsowVerb
7114 [e]wə-qiṣ-rūוְקִצְר֛וּand reapVerb
5193 [e]wə-niṭ-‘ūוְנִטְע֥וּand plantVerb
3754 [e]ḵə-rā-mîmכְרָמִ֖יםvineyardsNoun
  [wə-’ā-ḵō-wl[וְאָכֹול -  
  ḵ]כ] -  
398 [e](wə-’iḵ-lū(וְאִכְל֥וּeatVerb
  q)ק) -  
6529 [e]p̄ir-yām.פִרְיָֽם׃the fruitNoun
Hebrew Texts
ישעה 37:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזֶה־לְּךָ֣ הָאֹ֔ות אָכֹ֤ול הַשָּׁנָה֙ סָפִ֔יחַ וּבַשָּׁנָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית שָׁחִ֑יס וּבַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁלִישִׁ֗ית זִרְע֧וּ וְקִצְר֛וּ וְנִטְע֥וּ כְרָמִ֖ים [וְאָכֹול כ] (וְאִכְל֥וּ ק) פִרְיָֽם׃

ישעה 37:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזה־לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית שחיס ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים [ואכול כ] (ואכלו ק) פרים׃

Links
Isaiah 37:30Isaiah 37:30 Text AnalysisIsaiah 37:30 InterlinearIsaiah 37:30 MultilingualIsaiah 37:30 TSKIsaiah 37:30 Cross ReferencesIsaiah 37:30 Bible HubIsaiah 37:30 Biblia ParalelaIsaiah 37:30 Chinese BibleIsaiah 37:30 French BibleIsaiah 37:30 German Bible

Bible Hub
Isaiah 37:29
Top of Page
Top of Page