Isaiah 13:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙And it shall beVerb
6643 [e]kiṣ-ḇîכִּצְבִ֣יroeNoun
5080 [e]mud-dāḥ,מֻדָּ֔חas the chasedVerb
6629 [e]ū-ḵə-ṣōnוּכְצֹ֖אןthat as a sheepNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןnotPrt
6908 [e]mə-qab-bêṣ;מְקַבֵּ֑ץdo to gatherVerb
376 [e]’îšאִ֤ישׁthey shall every manNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5971 [e]‘am-mōwעַמּוֹ֙his own peopleNoun
6437 [e]yip̄-nū,יִפְנ֔וּturnVerb
376 [e]wə-’îšוְאִ֥ישׁand every oneNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
776 [e]’ar-ṣōwאַרְצ֖וֹhis own landNoun
5127 [e]yā-nū-sū.יָנֽוּסוּ׃fleeVerb
Hebrew Texts
ישעה 13:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֙ כִּצְבִ֣י מֻדָּ֔ח וּכְצֹ֖אן וְאֵ֣ין מְקַבֵּ֑ץ אִ֤ישׁ אֶל־עַמֹּו֙ יִפְנ֔וּ וְאִ֥ישׁ אֶל־אַרְצֹ֖ו יָנֽוּסוּ׃

ישעה 13:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ איש אל־עמו יפנו ואיש אל־ארצו ינוסו׃

Links
Isaiah 13:14Isaiah 13:14 Text AnalysisIsaiah 13:14 InterlinearIsaiah 13:14 MultilingualIsaiah 13:14 TSKIsaiah 13:14 Cross ReferencesIsaiah 13:14 Bible HubIsaiah 13:14 Biblia ParalelaIsaiah 13:14 Chinese BibleIsaiah 13:14 French BibleIsaiah 13:14 German Bible

Bible Hub
Isaiah 13:13
Top of Page
Top of Page