Genesis 9:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7198 [e]qaš-tîקַשְׁתִּ֕יmy rainbowNoun
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֖תִּיI do setVerb
6051 [e]be-‘ā-nān;בֶּֽעָנָ֑ןin the cloudNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָֽיְתָה֙and it shall beVerb
226 [e]lə-’ō-wṯלְא֣וֹתfor a tokenNoun
1285 [e]bə-rîṯ,בְּרִ֔יתof the covenantNoun
996 [e]bê-nîבֵּינִ֖יbetweenPrep
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand between mePrep
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃and the earthNoun
Hebrew Texts
בראשית 9:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶת־קַשְׁתִּ֕י נָתַ֖תִּי בֶּֽעָנָ֑ן וְהָֽיְתָה֙ לְאֹ֣ות בְּרִ֔ית בֵּינִ֖י וּבֵ֥ין הָאָֽרֶץ׃

בראשית 9:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
את־קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃

Links
Genesis 9:13Genesis 9:13 Text AnalysisGenesis 9:13 InterlinearGenesis 9:13 MultilingualGenesis 9:13 TSKGenesis 9:13 Cross ReferencesGenesis 9:13 Bible HubGenesis 9:13 Biblia ParalelaGenesis 9:13 Chinese BibleGenesis 9:13 French BibleGenesis 9:13 German Bible

Bible Hub
Genesis 9:12
Top of Page
Top of Page