Genesis 8:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַֽ֠יְהִיAnd it came to passVerb
259 [e]bə-’a-ḥaṯבְּאַחַ֨תin the oneAdj
8337 [e]wə-šêš-וְשֵׁשׁ־and sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֜וֹתhundredthNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֗הyearNoun
7223 [e]bā-ri-šō-wnבָּֽרִאשׁוֹן֙in the firstAdj
259 [e]bə-’e-ḥāḏבְּאֶחָ֣דof the firstAdj
2320 [e]la-ḥō-ḏeš,לַחֹ֔דֶשׁof the monthNoun
2717 [e]ḥā-rə-ḇūחָֽרְב֥וּwere dried upVerb
4325 [e]ham-ma-yimהַמַּ֖יִםthe watersNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfrom offPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe earthNoun
5493 [e]way-yā-sarוַיָּ֤סַרand removedVerb
5146 [e]nō-aḥנֹ֙חַ֙NoahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4372 [e]miḵ-sêhמִכְסֵ֣הthe coveringNoun
8392 [e]hat-tê-ḇāh,הַתֵּבָ֔הof the arkNoun
7200 [e]way-yarוַיַּ֕רְאand lookedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
2717 [e]ḥā-rə-ḇūחָֽרְב֖וּwas driedVerb
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יthe faceNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh.הָֽאֲדָמָֽה׃of the groundNoun
Hebrew Texts
בראשית 8:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽ֠יְהִי בְּאַחַ֨ת וְשֵׁשׁ־מֵאֹ֜ות שָׁנָ֗ה בָּֽרִאשֹׁון֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ חָֽרְב֥וּ הַמַּ֖יִם מֵעַ֣ל הָאָ֑רֶץ וַיָּ֤סַר נֹ֙חַ֙ אֶת־מִכְסֵ֣ה הַתֵּבָ֔ה וַיַּ֕רְא וְהִנֵּ֥ה חָֽרְב֖וּ פְּנֵ֥י הָֽאֲדָמָֽה׃

בראשית 8:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי באחת ושש־מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את־מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה׃

Links
Genesis 8:13Genesis 8:13 Text AnalysisGenesis 8:13 InterlinearGenesis 8:13 MultilingualGenesis 8:13 TSKGenesis 8:13 Cross ReferencesGenesis 8:13 Bible HubGenesis 8:13 Biblia ParalelaGenesis 8:13 Chinese BibleGenesis 8:13 French BibleGenesis 8:13 German Bible

Bible Hub
Genesis 8:12
Top of Page
Top of Page