Genesis 49:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1482 [e]gūrגּ֤וּרThe cubNoun
738 [e]’ar-yêhאַרְיֵה֙of a lionNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔ה[is] JudahNoun
2964 [e]miṭ-ṭe-rep̄מִטֶּ֖רֶףFrom the preyNoun
1121 [e]bə-nîבְּנִ֣יmy sonNoun
5927 [e]‘ā-lî-ṯā;עָלִ֑יתָyou are gone upVerb
3766 [e]kā-ra‘כָּרַ֨עhe stooped downVerb
7257 [e]rā-ḇaṣרָבַ֧ץhe couchedVerb
738 [e]kə-’ar-yêhכְּאַרְיֵ֛הas a lionNoun
3833 [e]ū-ḵə-lā-ḇîוּכְלָבִ֖יאand as an old lionNoun
4310 [e]מִ֥יwhoPro
6965 [e]yə-qî-men-nū.יְקִימֶֽנּוּ׃dares rouse himVerb
Hebrew Texts
בראשית 49:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גּ֤וּר אַרְיֵה֙ יְהוּדָ֔ה מִטֶּ֖רֶף בְּנִ֣י עָלִ֑יתָ כָּרַ֨ע רָבַ֧ץ כְּאַרְיֵ֛ה וּכְלָבִ֖יא מִ֥י יְקִימֶֽנּוּ׃

בראשית 49:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃

Links
Genesis 49:9Genesis 49:9 Text AnalysisGenesis 49:9 InterlinearGenesis 49:9 MultilingualGenesis 49:9 TSKGenesis 49:9 Cross ReferencesGenesis 49:9 Bible HubGenesis 49:9 Biblia ParalelaGenesis 49:9 Chinese BibleGenesis 49:9 French BibleGenesis 49:9 German Bible

Bible Hub
Genesis 49:8
Top of Page
Top of Page