Genesis 44:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wan-nō-merוַנֹּ֕אמֶרAnd we saidVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3201 [e]nū-ḵalנוּכַ֖לwe mayVerb
3381 [e]lā-re-ḏeṯ;לָרֶ֑דֶתgo downVerb
518 [e]’im-אִם־IfConj
3426 [e]yêšיֵשׁ֩beSubst
251 [e]’ā-ḥî-nūאָחִ֨ינוּbrotherNoun
6996 [e]haq-qā-ṭōnהַקָּטֹ֤ןour youngestAdj
854 [e]’it-tā-nūאִתָּ֙נוּ֙with usPrep
3381 [e]wə-yā-raḏ-nū,וְיָרַ֔דְנוּthen will we go downVerb
3588 [e]kî-כִּי־forConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3201 [e]nū-ḵal,נוּכַ֗לwe canVerb
7200 [e]lir-’ō-wṯלִרְאוֹת֙seeVerb
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣יthe faceNoun
376 [e]hā-’îš,הָאִ֔ישׁof the manNoun
251 [e]wə-’ā-ḥî-nūוְאָחִ֥ינוּbut our brotherNoun
6996 [e]haq-qā-ṭōnהַקָּטֹ֖ןyoungestAdj
369 [e]’ê-nen-nūאֵינֶ֥נּוּexcept [is]Prt
854 [e]’it-tā-nū.אִתָּֽנוּ׃with usPrep
Hebrew Texts
בראשית 44:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנֹּ֕אמֶר לֹ֥א נוּכַ֖ל לָרֶ֑דֶת אִם־יֵשׁ֩ אָחִ֨ינוּ הַקָּטֹ֤ן אִתָּ֙נוּ֙ וְיָרַ֔דְנוּ כִּי־לֹ֣א נוּכַ֗ל לִרְאֹות֙ פְּנֵ֣י הָאִ֔ישׁ וְאָחִ֥ינוּ הַקָּטֹ֖ן אֵינֶ֥נּוּ אִתָּֽנוּ׃

בראשית 44:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונאמר לא נוכל לרדת אם־יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי־לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו׃

Links
Genesis 44:26Genesis 44:26 Text AnalysisGenesis 44:26 InterlinearGenesis 44:26 MultilingualGenesis 44:26 TSKGenesis 44:26 Cross ReferencesGenesis 44:26 Bible HubGenesis 44:26 Biblia ParalelaGenesis 44:26 Chinese BibleGenesis 44:26 French BibleGenesis 44:26 German Bible

Bible Hub
Genesis 44:25
Top of Page
Top of Page