Genesis 44:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5066 [e]way-yig-gašוַיִּגַּ֨שׁThen came nearVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הThen JudahNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּאמֶר֮and saidVerb
994 [e]בִּ֣יOhPrt
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִי֒my lordNoun
1696 [e]yə-ḏab-ber-יְדַבֶּר־speakVerb
4994 [e]נָ֨אI prayInj
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֤let your servantNoun
1697 [e]ḏā-ḇārדָבָר֙a wordNoun
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֣יin the earsNoun
113 [e]’ă-ḏō-nî,אֲדֹנִ֔יof my lordNoun
408 [e]wə-’al-וְאַל־and let notAdv
2734 [e]yi-ḥarיִ֥חַרburnVerb
639 [e]’ap-pə-ḵāאַפְּךָ֖your angerNoun
5650 [e]bə-‘aḇ-de-ḵā;בְּעַבְדֶּ֑ךָwith your servantNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
3644 [e]ḵā-mō-w-ḵāכָמ֖וֹךָeven asAdv
6547 [e]kə-p̄ar-‘ōh.כְּפַרְעֹֽה׃you are equal to PharaohNoun
Hebrew Texts
בראשית 44:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּגַּ֨שׁ אֵלָ֜יו יְהוּדָ֗ה וַיֹּאמֶר֮ בִּ֣י אֲדֹנִי֒ יְדַבֶּר־נָ֨א עַבְדְּךָ֤ דָבָר֙ בְּאָזְנֵ֣י אֲדֹנִ֔י וְאַל־יִ֥חַר אַפְּךָ֖ בְּעַבְדֶּ֑ךָ כִּ֥י כָמֹ֖וךָ כְּפַרְעֹֽה׃

בראשית 44:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר־נא עבדך דבר באזני אדני ואל־יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה׃

Links
Genesis 44:18Genesis 44:18 Text AnalysisGenesis 44:18 InterlinearGenesis 44:18 MultilingualGenesis 44:18 TSKGenesis 44:18 Cross ReferencesGenesis 44:18 Bible HubGenesis 44:18 Biblia ParalelaGenesis 44:18 Chinese BibleGenesis 44:18 French BibleGenesis 44:18 German Bible

Bible Hub
Genesis 44:17
Top of Page
Top of Page