Genesis 40:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5750 [e]bə-‘ō-wḏבְּע֣וֹד ׀withinSubst
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֗יםdaysNoun
5375 [e]yiś-śāיִשָּׂ֤אshall lift upVerb
6547 [e]p̄ar-‘ōhפַרְעֹה֙PharaohNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rō-še-ḵā,רֹאשֶׁ֔ךָyour headNoun
7725 [e]wa-hă-šî-ḇə-ḵāוַהֲשִֽׁיבְךָ֖and restoreVerb
5921 [e]‘al-עַל־to youPrep
3653 [e]kan-ne-ḵā;כַּנֶּ֑ךָyour placeNoun
5414 [e]wə-nā-ṯa-tāוְנָתַתָּ֤and you shall deliverVerb
3563 [e]ḵō-ws-כוֹס־the cupNoun
6547 [e]par-‘ōhפַּרְעֹה֙of PharaohNoun
3027 [e]bə-yā-ḏōw,בְּיָד֔וֹinto his handNoun
4941 [e]kam-miš-pāṭכַּמִּשְׁפָּט֙mannerNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wn,הָֽרִאשׁ֔וֹןafter the formerAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhenPrt
1961 [e]hā-yî-ṯāהָיִ֖יתָyou wereVerb
4945 [e]maš-qê-hū.מַשְׁקֵֽהוּ׃his butlerNoun
Hebrew Texts
בראשית 40:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּעֹ֣וד ׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים יִשָּׂ֤א פַרְעֹה֙ אֶת־רֹאשֶׁ֔ךָ וַהֲשִֽׁיבְךָ֖ עַל־כַּנֶּ֑ךָ וְנָתַתָּ֤ כֹוס־פַּרְעֹה֙ בְּיָדֹ֔ו כַּמִּשְׁפָּט֙ הָֽרִאשֹׁ֔ון אֲשֶׁ֥ר הָיִ֖יתָ מַשְׁקֵֽהוּ׃

בראשית 40:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעוד ׀ שלשת ימים ישא פרעה את־ראשך והשיבך על־כנך ונתת כוס־פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו׃

Links
Genesis 40:13Genesis 40:13 Text AnalysisGenesis 40:13 InterlinearGenesis 40:13 MultilingualGenesis 40:13 TSKGenesis 40:13 Cross ReferencesGenesis 40:13 Bible HubGenesis 40:13 Biblia ParalelaGenesis 40:13 Chinese BibleGenesis 40:13 French BibleGenesis 40:13 German Bible

Bible Hub
Genesis 40:12
Top of Page
Top of Page