Genesis 4:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hênהֵן֩BeholdAdv
1644 [e]gê-raš-tāגֵּרַ֨שְׁתָּyou have driven me outVerb
853 [e]’ō-ṯîאֹתִ֜יthisAcc
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֗וֹםdayNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַל֙fromPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣יthe faceNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh,הָֽאֲדָמָ֔הof the earthNoun
6440 [e]ū-mip-pā-ne-ḵāוּמִפָּנֶ֖יךָand from Your faceNoun
5641 [e]’es-sā-ṯêr;אֶסָּתֵ֑רshall I be hidVerb
1961 [e]wə-hā-yî-ṯîוְהָיִ֜יתִיand I shall beVerb
5128 [e]nā‘נָ֤עa fugitiveVerb
5110 [e]wā-nāḏוָנָד֙and a vagabondVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץon the earthNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הand it shall come to passVerb
3605 [e]ḵālכָל־that everyoneNoun
4672 [e]mō-ṣə-’îמֹצְאִ֖יthat finds meVerb
2026 [e]ya-har-ḡê-nî.יַֽהַרְגֵֽנִי׃shall slay meVerb
Hebrew Texts
בראשית 4:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵן֩ גֵּרַ֨שְׁתָּ אֹתִ֜י הַיֹּ֗ום מֵעַל֙ פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֔ה וּמִפָּנֶ֖יךָ אֶסָּתֵ֑ר וְהָיִ֜יתִי נָ֤ע וָנָד֙ בָּאָ֔רֶץ וְהָיָ֥ה כָל־מֹצְאִ֖י יַֽהַרְגֵֽנִי׃

בראשית 4:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל־מצאי יהרגני׃

Links
Genesis 4:14Genesis 4:14 Text AnalysisGenesis 4:14 InterlinearGenesis 4:14 MultilingualGenesis 4:14 TSKGenesis 4:14 Cross ReferencesGenesis 4:14 Bible HubGenesis 4:14 Biblia ParalelaGenesis 4:14 Chinese BibleGenesis 4:14 French BibleGenesis 4:14 German Bible

Bible Hub
Genesis 4:13
Top of Page
Top of Page