Genesis 38:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣י ׀And it came to passVerb
7969 [e]kə-miš-lōšכְּמִשְׁלֹ֣שׁabout threeNoun
2320 [e]ḥo-ḏā-šîm,חֳדָשִׁ֗יםmonthsNoun
5046 [e]way-yug-gaḏוַיֻּגַּ֨דthat it was toldVerb
3063 [e]lî-hū-ḏāhלִֽיהוּדָ֤הJudahNoun
559 [e]lê-mōrלֵֽאמֹר֙sayingVerb
2181 [e]zā-nə-ṯāhזָֽנְתָה֙has played the harlotVerb
8559 [e]tā-mārתָּמָ֣רTamarNoun
3618 [e]kal-lā-ṯe-ḵā,כַּלָּתֶ֔ךָYour daughter-in-lawNoun
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֛םand alsoAdv
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֥הbeholdPrt
2030 [e]hā-rāhהָרָ֖הshe [is] with childNoun
2183 [e]liz-nū-nîm;לִזְנוּנִ֑יםby harlotryNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הJudahNoun
3318 [e]hō-w-ṣî-’ū-hāהוֹצִיא֖וּהָBring her forthVerb
8313 [e]wə-ṯiś-śā-rêp̄.וְתִשָּׂרֵֽף׃and let her be burnedVerb
Hebrew Texts
בראשית 38:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י ׀ כְּמִשְׁלֹ֣שׁ חֳדָשִׁ֗ים וַיֻּגַּ֨ד לִֽיהוּדָ֤ה לֵֽאמֹר֙ זָֽנְתָה֙ תָּמָ֣ר כַּלָּתֶ֔ךָ וְגַ֛ם הִנֵּ֥ה הָרָ֖ה לִזְנוּנִ֑ים וַיֹּ֣אמֶר יְהוּדָ֔ה הֹוצִיא֖וּהָ וְתִשָּׂרֵֽף׃

בראשית 38:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ׀ כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף׃

Links
Genesis 38:24Genesis 38:24 Text AnalysisGenesis 38:24 InterlinearGenesis 38:24 MultilingualGenesis 38:24 TSKGenesis 38:24 Cross ReferencesGenesis 38:24 Bible HubGenesis 38:24 Biblia ParalelaGenesis 38:24 Chinese BibleGenesis 38:24 French BibleGenesis 38:24 German Bible

Bible Hub
Genesis 38:23
Top of Page
Top of Page