Genesis 38:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֨חAnd sentVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הJudahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1423 [e]gə-ḏîגְּדִ֣יthe youngNoun
5795 [e]hā-‘iz-zîm,הָֽעִזִּ֗יםgoatNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַד֙by the handNoun
7453 [e]rê-‘ê-hūרֵעֵ֣הוּof his friendNoun
5726 [e]hā-‘ă-ḏul-lā-mî,הָֽעֲדֻלָּמִ֔יthe AdullamiteAdj
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֥חַתto receiveVerb
6162 [e]hā-‘ê-rā-ḇō-wnהָעֵרָב֖וֹן[his] pledgeNoun
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דfrom the handNoun
802 [e]hā-’iš-šāh;הָאִשָּׁ֑הof the womanNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֖אbut notAdv
4672 [e]mə-ṣā-’āh.מְצָאָֽהּ׃he could found herVerb
Hebrew Texts
בראשית 38:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֨ח יְהוּדָ֜ה אֶת־גְּדִ֣י הָֽעִזִּ֗ים בְּיַד֙ רֵעֵ֣הוּ הָֽעֲדֻלָּמִ֔י לָקַ֥חַת הָעֵרָבֹ֖ון מִיַּ֣ד הָאִשָּׁ֑ה וְלֹ֖א מְצָאָֽהּ׃

בראשית 38:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח יהודה את־גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה׃

Links
Genesis 38:20Genesis 38:20 Text AnalysisGenesis 38:20 InterlinearGenesis 38:20 MultilingualGenesis 38:20 TSKGenesis 38:20 Cross ReferencesGenesis 38:20 Bible HubGenesis 38:20 Biblia ParalelaGenesis 38:20 Chinese BibleGenesis 38:20 French BibleGenesis 38:20 German Bible

Bible Hub
Genesis 38:19
Top of Page
Top of Page