Genesis 37:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣ה ׀NowAdv
1980 [e]lə-ḵūלְכ֣וּComeVerb
2026 [e]wə-na-har-ḡê-hū,וְנַֽהַרְגֵ֗הוּand let us slay himVerb
7993 [e]wə-naš-li-ḵê-hūוְנַשְׁלִכֵ֙הוּ֙and cast himVerb
259 [e]bə-’a-ḥaḏבְּאַחַ֣דinto someAdj
953 [e]hab-bō-rō-wṯ,הַבֹּר֔וֹתpitNoun
559 [e]wə-’ā-mar-nūוְאָמַ֕רְנוּand we will sayVerb
2416 [e]ḥay-yāhחַיָּ֥הbeastAdj
7451 [e]rā-‘āhרָעָ֖הSome evilAdj
398 [e]’ă-ḵā-lā-ṯə-hū;אֲכָלָ֑תְהוּhas devoured himVerb
7200 [e]wə-nir-’ehוְנִרְאֶ֕הand we shall seeVerb
4100 [e]mah-מַה־whatPro
1961 [e]yih-yūיִּהְי֖וּwill becomeVerb
2472 [e]ḥă-lō-mō-ṯāw.חֲלֹמֹתָֽיו׃of his dreamsNoun
Hebrew Texts
בראשית 37:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֣ה ׀ לְכ֣וּ וְנַֽהַרְגֵ֗הוּ וְנַשְׁלִכֵ֙הוּ֙ בְּאַחַ֣ד הַבֹּרֹ֔ות וְאָמַ֕רְנוּ חַיָּ֥ה רָעָ֖ה אֲכָלָ֑תְהוּ וְנִרְאֶ֕ה מַה־יִּהְי֖וּ חֲלֹמֹתָֽיו׃

בראשית 37:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה ׀ לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה־יהיו חלמתיו׃

Links
Genesis 37:20Genesis 37:20 Text AnalysisGenesis 37:20 InterlinearGenesis 37:20 MultilingualGenesis 37:20 TSKGenesis 37:20 Cross ReferencesGenesis 37:20 Bible HubGenesis 37:20 Biblia ParalelaGenesis 37:20 Chinese BibleGenesis 37:20 French BibleGenesis 37:20 German Bible

Bible Hub
Genesis 37:19
Top of Page
Top of Page