Genesis 37:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4672 [e]way-yim-ṣā-’ê-hūוַיִּמְצָאֵ֣הוּand found himVerb
582 [e]’îš,אִ֔ישׁa manNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
8582 [e]ṯō-‘ehתֹעֶ֖ה[he was] wanderingVerb
7704 [e]baś-śā-ḏeh;בַּשָּׂדֶ֑הin the fieldNoun
7592 [e]way-yiš-’ā-lê-hūוַיִּשְׁאָלֵ֧הוּand asked himVerb
582 [e]hā-’îšהָאִ֛ישׁthe manNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֖רsayingVerb
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
1245 [e]tə-ḇaq-qêš.תְּבַקֵּֽשׁ׃seek youVerb
Hebrew Texts
בראשית 37:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּמְצָאֵ֣הוּ אִ֔ישׁ וְהִנֵּ֥ה תֹעֶ֖ה בַּשָּׂדֶ֑ה וַיִּשְׁאָלֵ֧הוּ הָאִ֛ישׁ לֵאמֹ֖ר מַה־תְּבַקֵּֽשׁ׃

בראשית 37:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה־תבקש׃

Links
Genesis 37:15Genesis 37:15 Text AnalysisGenesis 37:15 InterlinearGenesis 37:15 MultilingualGenesis 37:15 TSKGenesis 37:15 Cross ReferencesGenesis 37:15 Bible HubGenesis 37:15 Biblia ParalelaGenesis 37:15 Chinese BibleGenesis 37:15 French BibleGenesis 37:15 German Bible

Bible Hub
Genesis 37:14
Top of Page
Top of Page