Genesis 14:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8147 [e]šə-têmשְׁתֵּ֤יםTwoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵה֙and tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
5647 [e]‘ā-ḇə-ḏūעָבְד֖וּthey servedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3540 [e]kə-ḏā-rə-lā-‘ō-mer;כְּדָרְלָעֹ֑מֶרChedorlaomerNoun
7969 [e]ū-šə-lōš-וּשְׁלֹשׁ־and in the threeNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֥הand tenthNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearNoun
4775 [e]mā-rā-ḏū.מָרָֽדוּ׃they rebelledVerb
Hebrew Texts
בראשית 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה עָבְד֖וּ אֶת־כְּדָרְלָעֹ֑מֶר וּשְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה מָרָֽדוּ׃

בראשית 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שתים עשרה שנה עבדו את־כדרלעמר ושלש־עשרה שנה מרדו׃

Links
Genesis 14:4Genesis 14:4 Text AnalysisGenesis 14:4 InterlinearGenesis 14:4 MultilingualGenesis 14:4 TSKGenesis 14:4 Cross ReferencesGenesis 14:4 Bible HubGenesis 14:4 Biblia ParalelaGenesis 14:4 Chinese BibleGenesis 14:4 French BibleGenesis 14:4 German Bible

Bible Hub
Genesis 14:3
Top of Page
Top of Page