Ezekiel 36:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-mə-rū,וְאָמְר֗וּAnd they shall sayVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֤רֶץlandNoun
1977 [e]hal-lê-zūהַלֵּ֙זוּ֙ThisPro
8074 [e]han-nə-šam-māh,הַנְּשַׁמָּ֔הthat was desolateVerb
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֖הhas becomeVerb
1588 [e]kə-ḡan-כְּגַן־like the gardenNoun
5731 [e]‘ê-ḏen;עֵ֑דֶןof EdenNoun
5892 [e]wə-he-‘ā-rîmוְהֶעָרִ֧יםand the citiesNoun
2720 [e]he-ḥo-rê-ḇō-wṯהֶחֳרֵב֛וֹתwasteAdj
8074 [e]wə-han-šam-mō-wṯוְהַֽנְשַׁמּ֥וֹתand desolateVerb
2040 [e]wə-han-ne-hĕ-rā-sō-wṯוְהַנֶּהֱרָס֖וֹתand ruinedVerb
1219 [e]bə-ṣū-rō-wṯבְּצוּר֥וֹת[are become] fencedVerb
3427 [e]yā-šā-ḇū.יָשָֽׁבוּ׃are inhabitedVerb
Hebrew Texts
יחזקאל 36:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמְר֗וּ הָאָ֤רֶץ הַלֵּ֙זוּ֙ הַנְּשַׁמָּ֔ה הָיְתָ֖ה כְּגַן־עֵ֑דֶן וְהֶעָרִ֧ים הֶחֳרֵבֹ֛ות וְהַֽנְשַׁמֹּ֥ות וְהַנֶּהֱרָסֹ֖ות בְּצוּרֹ֥ות יָשָֽׁבוּ׃

יחזקאל 36:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן־עדן והערים החרבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו׃

Links
Ezekiel 36:35Ezekiel 36:35 Text AnalysisEzekiel 36:35 InterlinearEzekiel 36:35 MultilingualEzekiel 36:35 TSKEzekiel 36:35 Cross ReferencesEzekiel 36:35 Bible HubEzekiel 36:35 Biblia ParalelaEzekiel 36:35 Chinese BibleEzekiel 36:35 French BibleEzekiel 36:35 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 36:34
Top of Page
Top of Page