Exodus 34:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֡אמֶרAnd he saidVerb
518 [e]’im-אִם־IfConj
4994 [e]נָא֩nowInj
4672 [e]mā-ṣā-ṯîמָצָ֨אתִיI have foundVerb
2580 [e]ḥênחֵ֤ןfavorNoun
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵāבְּעֵינֶ֙יךָ֙in Your sightNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāy,אֲדֹנָ֔יO LordNoun
1980 [e]yê-leḵ-יֵֽלֶךְ־goVerb
4994 [e]נָ֥אI prayInj
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֖יlet my LordNoun
7130 [e]bə-qir-bê-nū;בְּקִרְבֵּ֑נוּamong usNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
5971 [e]‘am-עַם־a peopleNoun
7186 [e]qə-šêh-קְשֵׁה־stiffAdj
6203 [e]‘ō-rep̄עֹ֙רֶף֙neckedNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאit [is]Pro
5545 [e]wə-sā-laḥ-tāוְסָלַחְתָּ֛and pardonVerb
5771 [e]la-‘ă-wō-nê-nūלַעֲוֹנֵ֥נוּour iniquityNoun
2403 [e]ū-lə-ḥaṭ-ṭā-ṯê-nūוּלְחַטָּאתֵ֖נוּand our sinNoun
5157 [e]ū-nə-ḥal-tā-nū.וּנְחַלְתָּֽנוּ׃and take us for your inheritanceVerb
Hebrew Texts
שמות 34:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֡אמֶר אִם־נָא֩ מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֙יךָ֙ אֲדֹנָ֔י יֵֽלֶךְ־נָ֥א אֲדֹנָ֖י בְּקִרְבֵּ֑נוּ כִּ֤י עַם־קְשֵׁה־עֹ֙רֶף֙ ה֔וּא וְסָלַחְתָּ֛ לַעֲוֹנֵ֥נוּ וּלְחַטָּאתֵ֖נוּ וּנְחַלְתָּֽנוּ׃

שמות 34:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אם־נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך־נא אדני בקרבנו כי עם־קשה־ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו׃

Links
Exodus 34:9Exodus 34:9 Text AnalysisExodus 34:9 InterlinearExodus 34:9 MultilingualExodus 34:9 TSKExodus 34:9 Cross ReferencesExodus 34:9 Bible HubExodus 34:9 Biblia ParalelaExodus 34:9 Chinese BibleExodus 34:9 French BibleExodus 34:9 German Bible

Bible Hub
Exodus 34:8
Top of Page
Top of Page