Exodus 19:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֗הMosesNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הseePrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֜יIPro
935 [e]בָּ֣אcomeVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶיךָ֮unto youPrep
5645 [e]bə-‘aḇבְּעַ֣בin a thickNoun
6051 [e]he-‘ā-nānהֶֽעָנָן֒cloudNoun
5668 [e]ba-‘ă-ḇūrבַּעֲב֞וּרthatAdv
8085 [e]yiš-ma‘יִשְׁמַ֤עmay hearVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙the peopleNoun
1696 [e]bə-ḏab-bə-rîבְּדַבְּרִ֣יwhen I speakVerb
5973 [e]‘im-māḵ,עִמָּ֔ךְwith youPrep
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and alsoAdv
  bə-ḵāבְּךָ֖in youPrep
539 [e]ya-’ă-mî-nūיַאֲמִ֣ינוּmay trustVerb
5769 [e]lə-‘ō-w-lām;לְעוֹלָ֑םforeverNoun
5046 [e]way-yag-gêḏוַיַּגֵּ֥דAnd toldVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֛הMosesNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יthe wordsNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םof the peopleNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
שמות 19:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה הִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י בָּ֣א אֵלֶיךָ֮ בְּעַ֣ב הֶֽעָנָן֒ בַּעֲב֞וּר יִשְׁמַ֤ע הָעָם֙ בְּדַבְּרִ֣י עִמָּ֔ךְ וְגַם־בְּךָ֖ יַאֲמִ֣ינוּ לְעֹולָ֑ם וַיַּגֵּ֥ד מֹשֶׁ֛ה אֶת־דִּבְרֵ֥י הָעָ֖ם אֶל־יְהוָֽה׃

שמות 19:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם־בך יאמינו לעולם ויגד משה את־דברי העם אל־יהוה׃

Links
Exodus 19:9Exodus 19:9 Text AnalysisExodus 19:9 InterlinearExodus 19:9 MultilingualExodus 19:9 TSKExodus 19:9 Cross ReferencesExodus 19:9 Bible HubExodus 19:9 Biblia ParalelaExodus 19:9 Chinese BibleExodus 19:9 French BibleExodus 19:9 German Bible

Bible Hub
Exodus 19:8
Top of Page
Top of Page