Exodus 18:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8199 [e]wə-šā-p̄ə-ṭūוְשָׁפְט֣וּAnd let them judgeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֮the peopleNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־at allNoun
6256 [e]‘êṯעֵת֒seasonsNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הand it shall beVerb
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֤רmatterNoun
1419 [e]hag-gā-ḏōlהַגָּדֹל֙greatAdj
935 [e]yā-ḇî-’ūיָבִ֣יאוּ[that] they shall bringVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָunto youPrep
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־but everyNoun
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֥רmatterNoun
6996 [e]haq-qā-ṭōnהַקָּטֹ֖ןsmallAdj
8199 [e]yiš-pə-ṭū-יִשְׁפְּטוּ־shall judgeVerb
1992 [e]hêm;הֵ֑םtheyPro
7043 [e]wə-hā-qêlוְהָקֵל֙so shall it be easierVerb
5921 [e]mê-‘ā-le-ḵā,מֵֽעָלֶ֔יךָuponPrep
5375 [e]wə-nā-śə-’ūוְנָשְׂא֖וּand they shall bearVerb
854 [e]’it-tāḵ.אִתָּֽךְ׃with youPrep
Hebrew Texts
שמות 18:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁפְט֣וּ אֶת־הָעָם֮ בְּכָל־עֵת֒ וְהָיָ֞ה כָּל־הַדָּבָ֤ר הַגָּדֹל֙ יָבִ֣יאוּ אֵלֶ֔יךָ וְכָל־הַדָּבָ֥ר הַקָּטֹ֖ן יִשְׁפְּטוּ־הֵ֑ם וְהָקֵל֙ מֵֽעָלֶ֔יךָ וְנָשְׂא֖וּ אִתָּֽךְ׃

שמות 18:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושפטו את־העם בכל־עת והיה כל־הדבר הגדל יביאו אליך וכל־הדבר הקטן ישפטו־הם והקל מעליך ונשאו אתך׃

Links
Exodus 18:22Exodus 18:22 Text AnalysisExodus 18:22 InterlinearExodus 18:22 MultilingualExodus 18:22 TSKExodus 18:22 Cross ReferencesExodus 18:22 Bible HubExodus 18:22 Biblia ParalelaExodus 18:22 Chinese BibleExodus 18:22 French BibleExodus 18:22 German Bible

Bible Hub
Exodus 18:21
Top of Page
Top of Page