Exodus 17:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֣יbeholdAdv
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵד֩I will standVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵāלְפָנֶ֨יךָbefore youNoun
8033 [e]šāmשָּׁ֥ם ׀thereAdv
5921 [e]‘al-עַֽל־onPrep
6697 [e]haṣ-ṣūrהַצּוּר֮the rockNoun
2722 [e]bə-ḥō-rêḇבְּחֹרֵב֒at HorebNoun
5221 [e]wə-hik-kî-ṯāוְהִכִּ֣יתָand you shall strikeVerb
6697 [e]ḇaṣ-ṣūr,בַצּ֗וּרthe rockNoun
3318 [e]wə-yā-ṣə-’ūוְיָצְא֥וּand there shall comeVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֛נּוּout of [it]Prep
4325 [e]ma-yimמַ֖יִםwaterNoun
8354 [e]wə-šā-ṯāhוְשָׁתָ֣הthat may drinkVerb
5971 [e]hā-‘ām;הָעָ֑םthe peopleNoun
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֤עַשׂand didVerb
3651 [e]kênכֵּן֙soAdj
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הMosesNoun
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֖יin the sightNoun
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֥יof the eldersAdj
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
שמות 17:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנְנִ֣י עֹמֵד֩ לְפָנֶ֨יךָ שָּׁ֥ם ׀ עַֽל־הַצּוּר֮ בְּחֹרֵב֒ וְהִכִּ֣יתָ בַצּ֗וּר וְיָצְא֥וּ מִמֶּ֛נּוּ מַ֖יִם וְשָׁתָ֣ה הָעָ֑ם וַיַּ֤עַשׂ כֵּן֙ מֹשֶׁ֔ה לְעֵינֵ֖י זִקְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

שמות 17:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני עמד לפניך שם ׀ על־הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל׃

Links
Exodus 17:6Exodus 17:6 Text AnalysisExodus 17:6 InterlinearExodus 17:6 MultilingualExodus 17:6 TSKExodus 17:6 Cross ReferencesExodus 17:6 Bible HubExodus 17:6 Biblia ParalelaExodus 17:6 Chinese BibleExodus 17:6 French BibleExodus 17:6 German Bible

Bible Hub
Exodus 17:5
Top of Page
Top of Page