Exodus 16:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]šā-ma‘-tî,שָׁמַ֗עְתִּיI have heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8519 [e]tə-lūn-nōṯתְּלוּנֹּת֮the grumblingNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
1696 [e]dab-bêrדַּבֵּ֨רspeakVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵהֶ֜םunto themPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
996 [e]bênבֵּ֤יןinPrep
6153 [e]hā-‘ar-ba-yimהָֽעַרְבַּ֙יִם֙the eveningNoun
398 [e]tō-ḵə-lūתֹּאכְל֣וּyou shall eatVerb
1320 [e]ḇā-śār,בָשָׂ֔רmeatNoun
1242 [e]ū-ḇab-bō-qerוּבַבֹּ֖קֶרand in the morningNoun
7646 [e]tiś-bə-‘ū-תִּשְׂבְּעוּ־you shall be filledVerb
3899 [e]lā-ḥem;לָ֑חֶםwith breadNoun
3045 [e]wî-ḏa‘-temוִֽידַעְתֶּ֕םyou shall knowVerb
3588 [e]כִּ֛יthatConj
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem.אֱלֹהֵיכֶֽם׃your GodNoun
Hebrew Texts
שמות 16:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁמַ֗עְתִּי אֶת־תְּלוּנֹּת֮ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ דַּבֵּ֨ר אֲלֵהֶ֜ם לֵאמֹ֗ר בֵּ֤ין הָֽעַרְבַּ֙יִם֙ תֹּאכְל֣וּ בָשָׂ֔ר וּבַבֹּ֖קֶר תִּשְׂבְּעוּ־לָ֑חֶם וִֽידַעְתֶּ֕ם כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃

שמות 16:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמעתי את־תלונת בני ישראל דבר אלהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו־לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם׃

Links
Exodus 16:12Exodus 16:12 Text AnalysisExodus 16:12 InterlinearExodus 16:12 MultilingualExodus 16:12 TSKExodus 16:12 Cross ReferencesExodus 16:12 Bible HubExodus 16:12 Biblia ParalelaExodus 16:12 Chinese BibleExodus 16:12 French BibleExodus 16:12 German Bible

Bible Hub
Exodus 16:11
Top of Page
Top of Page