Esther 5:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֤לֶךְthe kingNoun
635 [e]lə-’es-têrלְאֶסְתֵּר֙to EstherNoun
4960 [e]bə-miš-têhבְּמִשְׁתֵּ֣הAs they drankNoun
3196 [e]hay-ya-yin,הַיַּ֔יִןof wineNoun
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
7596 [e]šə-’ê-lā-ṯêḵשְּׁאֵלָתֵ֖ךְyour petitionNoun
5414 [e]wə-yin-nā-ṯênוְיִנָּ֣תֵֽןand it shall be grantedVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
4100 [e]ū-mah-וּמַה־and whatPro
1246 [e]baq-qā-šā-ṯêḵבַּקָּשָׁתֵ֛ךְyour requestNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־even toPrep
2677 [e]ḥă-ṣîחֲצִ֥יthe halfNoun
4438 [e]ham-mal-ḵūṯהַמַּלְכ֖וּתof the kingdomNoun
6213 [e]wə-ṯê-‘āś.וְתֵעָֽשׂ׃and it shall be performedVerb
Hebrew Texts
אסתר 5:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֤לֶךְ לְאֶסְתֵּר֙ בְּמִשְׁתֵּ֣ה הַיַּ֔יִן מַה־שְּׁאֵלָתֵ֖ךְ וְיִנָּ֣תֵֽן לָ֑ךְ וּמַה־בַּקָּשָׁתֵ֛ךְ עַד־חֲצִ֥י הַמַּלְכ֖וּת וְתֵעָֽשׂ׃

אסתר 5:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה־שאלתך וינתן לך ומה־בקשתך עד־חצי המלכות ותעש׃

Links
Esther 5:6Esther 5:6 Text AnalysisEsther 5:6 InterlinearEsther 5:6 MultilingualEsther 5:6 TSKEsther 5:6 Cross ReferencesEsther 5:6 Bible HubEsther 5:6 Biblia ParalelaEsther 5:6 Chinese BibleEsther 5:6 French BibleEsther 5:6 German Bible

Bible Hub
Esther 5:5
Top of Page
Top of Page