Ecclesiastes 12:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3148 [e]wə-yō-ṯêrוְיֹתֵ֕רAnd moreoverNoun
1961 [e]še-hā-yāhשֶׁהָיָ֥הwasVerb
6953 [e]qō-he-leṯקֹהֶ֖לֶתbecause the preacherNoun
2450 [e]ḥā-ḵām;חָכָ֑םwiseAdj
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֗וֹדhe stillSubst
3925 [e]lim-maḏ-לִמַּד־taughtVerb
1847 [e]da-‘aṯדַּ֙עַת֙knowledgeNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
238 [e]wə-’iz-zênוְאִזֵּ֣ןhe gave good heedVerb
2713 [e]wə-ḥiq-qêr,וְחִקֵּ֔רand sought outVerb
8626 [e]tiq-qênתִּקֵּ֖ןarrangeVerb
4912 [e]mə-šā-lîmמְשָׁלִ֥יםproverbsNoun
7235 [e]har-bêh.הַרְבֵּֽה׃manyVerb
Hebrew Texts
קהלת 12:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֹתֵ֕ר שֶׁהָיָ֥ה קֹהֶ֖לֶת חָכָ֑ם עֹ֗וד לִמַּד־דַּ֙עַת֙ אֶת־הָעָ֔ם וְאִזֵּ֣ן וְחִקֵּ֔ר תִּקֵּ֖ן מְשָׁלִ֥ים הַרְבֵּֽה׃

קהלת 12:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר שהיה קהלת חכם עוד למד־דעת את־העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה׃

Links
Ecclesiastes 12:9Ecclesiastes 12:9 Text AnalysisEcclesiastes 12:9 InterlinearEcclesiastes 12:9 MultilingualEcclesiastes 12:9 TSKEcclesiastes 12:9 Cross ReferencesEcclesiastes 12:9 Bible HubEcclesiastes 12:9 Biblia ParalelaEcclesiastes 12:9 Chinese BibleEcclesiastes 12:9 French BibleEcclesiastes 12:9 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 12:8
Top of Page
Top of Page