Deuteronomy 7:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
518 [e]’im-אִם־butConj
3541 [e]kōhכֹּ֤הthusAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śūתַעֲשׂוּ֙shall you dealVerb
1992 [e]lā-hem,לָהֶ֔םlikePro
4196 [e]miz-bə-ḥō-ṯê-hemמִזְבְּחֹתֵיהֶ֣םtheir altarsNoun
5422 [e]tit-tō-ṣū,תִּתֹּ֔צוּyou shall destroyVerb
4676 [e]ū-maṣ-ṣê-ḇō-ṯāmוּמַצֵּבֹתָ֖םand their imagesNoun
7665 [e]tə-šab-bê-rū;תְּשַׁבֵּ֑רוּbreak downVerb
842 [e]wa-’ă-šê-rê-hemוַאֲשֵֽׁירֵהֶם֙and their grovesNoun
1438 [e]tə-ḡad-dê-‘ūn,תְּגַדֵּע֔וּןcut downVerb
6456 [e]ū-p̄ə-sî-lê-hemוּפְסִילֵיהֶ֖םand their graven imagesNoun
8313 [e]tiś-rə-p̄ūnתִּשְׂרְפ֥וּןburnVerb
784 [e]bā-’êš.בָּאֵֽשׁ׃with fireNoun
Hebrew Texts
דברים 7:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־אִם־כֹּ֤ה תַעֲשׂוּ֙ לָהֶ֔ם מִזְבְּחֹתֵיהֶ֣ם תִּתֹּ֔צוּ וּמַצֵּבֹתָ֖ם תְּשַׁבֵּ֑רוּ וַאֲשֵֽׁירֵהֶם֙ תְּגַדֵּע֔וּן וּפְסִילֵיהֶ֖ם תִּשְׂרְפ֥וּן בָּאֵֽשׁ׃

דברים 7:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־אם־כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש׃

Links
Deuteronomy 7:5Deuteronomy 7:5 Text AnalysisDeuteronomy 7:5 InterlinearDeuteronomy 7:5 MultilingualDeuteronomy 7:5 TSKDeuteronomy 7:5 Cross ReferencesDeuteronomy 7:5 Bible HubDeuteronomy 7:5 Biblia ParalelaDeuteronomy 7:5 Chinese BibleDeuteronomy 7:5 French BibleDeuteronomy 7:5 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 7:4
Top of Page
Top of Page