Deuteronomy 28:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7794 [e]šō-wr-ḵāשׁוֹרְךָ֞your oxNoun
2873 [e]ṭā-ḇū-aḥטָב֣וּחַ[shall be] slainVerb
5869 [e]lə-‘ê-ne-ḵā,לְעֵינֶ֗יךָbefore your eyesNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
398 [e]ṯō-ḵalתֹאכַל֮do eatVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּנּוּ֒thereofPrep
2543 [e]ḥă-mō-rə-ḵāחֲמֹֽרְךָ֙your donkeyNoun
1497 [e]gā-zūlגָּז֣וּל[shall be] violently taken awayVerb
6440 [e]mil-lə-p̄ā-ne-ḵā,מִלְּפָנֶ֔יךָfrom before your faceNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
7725 [e]yā-šūḇיָשׁ֖וּבdo be restoredVerb
  lāḵ;לָ֑ךְto youPrep
6629 [e]ṣō-nə-ḵāצֹֽאנְךָ֙sheepNoun
5414 [e]nə-ṯu-nō-wṯנְתֻנ֣וֹת[shall be] givenVerb
341 [e]lə-’ō-yə-ḇe-ḵā,לְאֹיְבֶ֔יךָto your enemiesNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand you shall have nonePrt
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
3467 [e]mō-wō-šî-a‘.מוֹשִֽׁיעַ׃saveVerb
Hebrew Texts
דברים 28:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שֹׁורְךָ֞ טָב֣וּחַ לְעֵינֶ֗יךָ וְלֹ֣א תֹאכַל֮ מִמֶּנּוּ֒ חֲמֹֽרְךָ֙ גָּז֣וּל מִלְּפָנֶ֔יךָ וְלֹ֥א יָשׁ֖וּב לָ֑ךְ צֹֽאנְךָ֙ נְתֻנֹ֣ות לְאֹיְבֶ֔יךָ וְאֵ֥ין לְךָ֖ מֹושִֽׁיעַ׃

דברים 28:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע׃

Links
Deuteronomy 28:31Deuteronomy 28:31 Text AnalysisDeuteronomy 28:31 InterlinearDeuteronomy 28:31 MultilingualDeuteronomy 28:31 TSKDeuteronomy 28:31 Cross ReferencesDeuteronomy 28:31 Bible HubDeuteronomy 28:31 Biblia ParalelaDeuteronomy 28:31 Chinese BibleDeuteronomy 28:31 French BibleDeuteronomy 28:31 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 28:30
Top of Page
Top of Page