Deuteronomy 25:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־IfConj
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הthere beVerb
7379 [e]rîḇרִיב֙a controversyNoun
996 [e]bênבֵּ֣יןbetweenPrep
582 [e]’ă-nā-šîm,אֲנָשִׁ֔יםbetween menNoun
5066 [e]wə-nig-gə-šūוְנִגְּשׁ֥וּand they comeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4941 [e]ham-miš-pāṭהַמִּשְׁפָּ֖טjudgmentNoun
8199 [e]ū-šə-p̄ā-ṭūm;וּשְׁפָט֑וּם[the judges] that may judge themVerb
6663 [e]wə-hiṣ-dî-qūוְהִצְדִּ֙יקוּ֙then they shall justifyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6662 [e]haṣ-ṣad-dîq,הַצַּדִּ֔יקthe righteousAdj
7561 [e]wə-hir-šî-‘ūוְהִרְשִׁ֖יעוּand condemnVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7563 [e]hā-rā-šā‘.הָרָשָֽׁע׃the wickedAdj
Hebrew Texts
דברים 25:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יִהְיֶ֥ה רִיב֙ בֵּ֣ין אֲנָשִׁ֔ים וְנִגְּשׁ֥וּ אֶל־הַמִּשְׁפָּ֖ט וּשְׁפָט֑וּם וְהִצְדִּ֙יקוּ֙ אֶת־הַצַּדִּ֔יק וְהִרְשִׁ֖יעוּ אֶת־הָרָשָֽׁע׃

דברים 25:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל־המשפט ושפטום והצדיקו את־הצדיק והרשיעו את־הרשע׃

Links
Deuteronomy 25:1Deuteronomy 25:1 Text AnalysisDeuteronomy 25:1 InterlinearDeuteronomy 25:1 MultilingualDeuteronomy 25:1 TSKDeuteronomy 25:1 Cross ReferencesDeuteronomy 25:1 Bible HubDeuteronomy 25:1 Biblia ParalelaDeuteronomy 25:1 Chinese BibleDeuteronomy 25:1 French BibleDeuteronomy 25:1 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 24:22
Top of Page
Top of Page