Deuteronomy 24:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3201 [e]yū-ḵalיוּכַ֣לdo mayVerb
1167 [e]ba‘-lāhבַּעְלָ֣הּhusband herNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wnהָרִאשׁ֣וֹןformerAdj
834 [e]’ă-še-rō-ši-אֲשֶֽׁר־thatPrt
7971 [e]lə-ḥāhשִׁ֠לְּחָהּsent her away herVerb
7725 [e]lā-šūḇלָשׁ֨וּבagainVerb
3947 [e]lə-qaḥ-tāhלְקַחְתָּ֜הּto takeVerb
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֧וֹתto beVerb
  lōwל֣וֹtoPrep
802 [e]lə-’iš-šāh,לְאִשָּׁ֗הbe his wifeNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵי֙after thatAdv
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר.. .. ..Prt
2930 [e]huṭ-ṭam-mā-’āh,הֻטַּמָּ֔אָהshe is defiledVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
8441 [e]ṯō-w-‘ê-ḇāhתוֹעֵבָ֥ה[is] abominationNoun
1931 [e]הִ֖ואthatPro
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
2398 [e]ṯa-ḥă-ṭîתַחֲטִיא֙do to sinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץcause the landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour GodNoun
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֥ןgivesVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
5159 [e]na-ḥă-lāh.נַחֲלָֽה׃[for] you an inheritanceNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברים 24:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹא־יוּכַ֣ל בַּעְלָ֣הּ הָרִאשֹׁ֣ון אֲשֶֽׁרשִׁ֠־לְּחָהּ לָשׁ֨וּב לְקַחְתָּ֜הּ לִהְיֹ֧ות לֹ֣ו לְאִשָּׁ֗ה אַחֲרֵי֙ אֲשֶׁ֣ר הֻטַּמָּ֔אָה כִּֽי־תֹועֵבָ֥ה הִ֖וא לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְלֹ֤א תַחֲטִיא֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַחֲלָֽה׃ ס

דברים 24:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־יוכל בעלה הראשון אשרש־לחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי־תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את־הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃ ס

Links
Deuteronomy 24:4Deuteronomy 24:4 Text AnalysisDeuteronomy 24:4 InterlinearDeuteronomy 24:4 MultilingualDeuteronomy 24:4 TSKDeuteronomy 24:4 Cross ReferencesDeuteronomy 24:4 Bible HubDeuteronomy 24:4 Biblia ParalelaDeuteronomy 24:4 Chinese BibleDeuteronomy 24:4 French BibleDeuteronomy 24:4 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 24:3
Top of Page
Top of Page