Deuteronomy 19:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7604 [e]wə-han-niš-’ā-rîmוְהַנִּשְׁאָרִ֖יםAnd those who remainVerb
8085 [e]yiš-mə-‘ūיִשְׁמְע֣וּshall hearVerb
3372 [e]wə-yi-rā-’ū;וְיִרָ֑אוּand fearVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and noAdv
3254 [e]yō-si-p̄ūיֹסִ֨פוּshall from now onVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֜וֹתcommitVerb
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֗וֹדmoreSubst
1697 [e]kad-dā-ḇārכַּדָּבָ֥רanyNoun
7451 [e]hā-rā‘הָרָ֛עevilAdj
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הsuchPro
7130 [e]bə-qir-be-ḵā.בְּקִרְבֶּֽךָ׃amongNoun
Hebrew Texts
דברים 19:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנִּשְׁאָרִ֖ים יִשְׁמְע֣וּ וְיִרָ֑אוּ וְלֹֽא־יֹסִ֨פוּ לַעֲשֹׂ֜ות עֹ֗וד כַּדָּבָ֥ר הָרָ֛ע הַזֶּ֖ה בְּקִרְבֶּֽךָ׃

דברים 19:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנשארים ישמעו ויראו ולא־יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך׃

Links
Deuteronomy 19:20Deuteronomy 19:20 Text AnalysisDeuteronomy 19:20 InterlinearDeuteronomy 19:20 MultilingualDeuteronomy 19:20 TSKDeuteronomy 19:20 Cross ReferencesDeuteronomy 19:20 Bible HubDeuteronomy 19:20 Biblia ParalelaDeuteronomy 19:20 Chinese BibleDeuteronomy 19:20 French BibleDeuteronomy 19:20 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 19:19
Top of Page
Top of Page