Deuteronomy 13:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֨יafterAdv
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֧הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵemאֱלֹהֵיכֶ֛םyour GodNoun
1980 [e]tê-lê-ḵūתֵּלֵ֖כוּyou shall walkVerb
853 [e]wə-’ō-ṯōwוְאֹת֣וֹandAcc
3372 [e]ṯî-rā-’ū;תִירָ֑אוּfearVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4687 [e]miṣ-wō-ṯāwמִצְוֹתָ֤יוhis commands himNoun
8104 [e]tiš-mō-rūתִּשְׁמֹ֙רוּ֙and keepVerb
6963 [e]ū-ḇə-qō-lōwוּבְקֹל֣וֹand his voiceNoun
8085 [e]ṯiš-mā-‘ū,תִשְׁמָ֔עוּobeyVerb
853 [e]wə-’ō-ṯōwוְאֹת֥וֹandAcc
5647 [e]ṯa-‘ă-ḇō-ḏūתַעֲבֹ֖דוּyou shall serveVerb
  ū-ḇōwוּב֥וֹhim 
1692 [e]ṯiḏ-bā-qūn.תִדְבָּקֽוּן׃and cleaveVerb
Hebrew Texts
דברים 13:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַחֲרֵ֨י יְהוָ֧ה אֱלֹהֵיכֶ֛ם תֵּלֵ֖כוּ וְאֹתֹ֣ו תִירָ֑אוּ וְאֶת־מִצְוֹתָ֤יו תִּשְׁמֹ֙רוּ֙ וּבְקֹלֹ֣ו תִשְׁמָ֔עוּ וְאֹתֹ֥ו תַעֲבֹ֖דוּ וּבֹ֥ו תִדְבָּקֽוּן׃

דברים 13:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת־מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃

Links
Deuteronomy 13:4Deuteronomy 13:4 Text AnalysisDeuteronomy 13:4 InterlinearDeuteronomy 13:4 MultilingualDeuteronomy 13:4 TSKDeuteronomy 13:4 Cross ReferencesDeuteronomy 13:4 Bible HubDeuteronomy 13:4 Biblia ParalelaDeuteronomy 13:4 Chinese BibleDeuteronomy 13:4 French BibleDeuteronomy 13:4 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 13:3
Top of Page
Top of Page