Deuteronomy 12:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־IfConj
7368 [e]yir-ḥaqיִרְחַ֨קbe too farVerb
4480 [e]mim-mə-ḵāמִמְּךָ֜fromPrep
4725 [e]ham-mā-qō-wm,הַמָּק֗וֹםthe placeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
977 [e]yiḇ-ḥarיִבְחַ֜רhas chosenVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶיךָ֮your GodNoun
7760 [e]lā-śūmלָשׂ֣וּםto putVerb
8034 [e]šə-mōwשְׁמ֣וֹhis nameNoun
8033 [e]šāmשָׁם֒thereAdv
2076 [e]wə-zā-ḇaḥ-tāוְזָבַחְתָּ֞you then you shall killVerb
1241 [e]mib-bə-qā-rə-ḵāמִבְּקָרְךָ֣of your herdNoun
6629 [e]ū-miṣ-ṣō-nə-ḵā,וּמִצֹּֽאנְךָ֗and of your flockNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֤ןhas givenVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
  lə-ḵā,לְךָ֔to youPrep
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯi-ḵā;צִוִּיתִ֑ךָI have commandedVerb
398 [e]wə-’ā-ḵal-tāוְאָֽכַלְתָּ֙you and you shall eatVerb
8179 [e]biš-‘ā-re-ḵā,בִּשְׁעָרֶ֔יךָin your gatesNoun
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לwhateverNoun
185 [e]’aw-waṯאַוַּ֥תlusts afterNoun
5315 [e]nap̄-še-ḵā.נַפְשֶֽׁךָ׃your soulNoun
Hebrew Texts
דברים 12:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יִרְחַ֨ק מִמְּךָ֜ הַמָּקֹ֗ום אֲשֶׁ֨ר יִבְחַ֜ר יְהוָ֣ה אֱלֹהֶיךָ֮ לָשׂ֣וּם שְׁמֹ֣ו שָׁם֒ וְזָבַחְתָּ֞ מִבְּקָרְךָ֣ וּמִצֹּֽאנְךָ֗ אֲשֶׁ֨ר נָתַ֤ן יְהוָה֙ לְךָ֔ כַּאֲשֶׁ֖ר צִוִּיתִ֑ךָ וְאָֽכַלְתָּ֙ בִּשְׁעָרֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל אַוַּ֥ת נַפְשֶֽׁךָ׃

דברים 12:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך׃

Links
Deuteronomy 12:21Deuteronomy 12:21 Text AnalysisDeuteronomy 12:21 InterlinearDeuteronomy 12:21 MultilingualDeuteronomy 12:21 TSKDeuteronomy 12:21 Cross ReferencesDeuteronomy 12:21 Bible HubDeuteronomy 12:21 Biblia ParalelaDeuteronomy 12:21 Chinese BibleDeuteronomy 12:21 French BibleDeuteronomy 12:21 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 12:20
Top of Page
Top of Page