Deuteronomy 1:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]pə-nūפְּנ֣וּ ׀TurnVerb
5265 [e]ū-sə-‘ūוּסְע֣וּyou and take your journeyVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֗םtoPrep
935 [e]ū-ḇō-’ūוּבֹ֨אוּand goVerb
2022 [e]harהַ֥רto the mountNoun
567 [e]hā-’ĕ-mō-rîהָֽאֱמֹרִי֮of the AmoritesNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7934 [e]šə-ḵê-nāwשְׁכֵנָיו֒[the places] nearAdj
6160 [e]bā-‘ă-rā-ḇāhבָּעֲרָבָ֥הin the ArabahNoun
2022 [e]ḇā-hārבָהָ֛רin the hillsNoun
8219 [e]ū-ḇaš-šə-p̄ê-lāhוּבַשְּׁפֵלָ֥הand in the valleyNoun
5045 [e]ū-ḇan-ne-ḡeḇוּבַנֶּ֖גֶבand in the southNoun
2348 [e]ū-ḇə-ḥō-wp̄וּבְח֣וֹףand sideNoun
3220 [e]hay-yām;הַיָּ֑םby the seaNoun
776 [e]’e-reṣאֶ֤רֶץto the landNoun
3669 [e]hak-kə-na-‘ă-nîהַֽכְּנַעֲנִי֙of the CanaanitesAdj
3844 [e]wə-hal-lə-ḇā-nō-wn,וְהַלְּבָנ֔וֹןand to LebanonNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
5104 [e]han-nā-hārהַנָּהָ֥רthe riverNoun
1419 [e]hag-gā-ḏōlהַגָּדֹ֖לgreatAdj
5104 [e]nə-har-נְהַר־the riverNoun
6578 [e]pə-rāṯ.פְּרָֽת׃EuphratesNoun
Hebrew Texts
דברים 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פְּנ֣וּ ׀ וּסְע֣וּ לָכֶ֗ם וּבֹ֨אוּ הַ֥ר הָֽאֱמֹרִי֮ וְאֶל־כָּל־שְׁכֵנָיו֒ בָּעֲרָבָ֥ה בָהָ֛ר וּבַשְּׁפֵלָ֥ה וּבַנֶּ֖גֶב וּבְחֹ֣וף הַיָּ֑ם אֶ֤רֶץ הַֽכְּנַעֲנִי֙ וְהַלְּבָנֹ֔ון עַד־הַנָּהָ֥ר הַגָּדֹ֖ל נְהַר־פְּרָֽת׃

דברים 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פנו ׀ וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל־כל־שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד־הנהר הגדל נהר־פרת׃

Links
Deuteronomy 1:7Deuteronomy 1:7 Text AnalysisDeuteronomy 1:7 InterlinearDeuteronomy 1:7 MultilingualDeuteronomy 1:7 TSKDeuteronomy 1:7 Cross ReferencesDeuteronomy 1:7 Bible HubDeuteronomy 1:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 1:7 Chinese BibleDeuteronomy 1:7 French BibleDeuteronomy 1:7 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 1:6
Top of Page
Top of Page