2 Kings 8:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֨יםtwentyNoun
8147 [e]ū-šə-ta-yimוּשְׁתַּ֤יִםand TwoNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙years [was]Noun
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hūאֲחַזְיָ֣הוּAhaziahNoun
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw,בְמָלְכ֔וֹwhen he began to reignVerb
8141 [e]wə-šā-nāhוְשָׁנָ֣הand yearNoun
259 [e]’a-ḥaṯ,אַחַ֔תoneAdj
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֤םAnd nameNoun
517 [e]’im-mōwאִמּוֹ֙of his motherNoun
6271 [e]‘ă-ṯal-yā-hū,עֲתַלְיָ֔הוּ[was] AthaliahNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־the daughterNoun
6018 [e]‘ā-mə-rîעָמְרִ֖יof OmriNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֥לֶךְkingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 8:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וּשְׁתַּ֤יִם שָׁנָה֙ אֲחַזְיָ֣הוּ בְמָלְכֹ֔ו וְשָׁנָ֣ה אַחַ֔ת מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֤ם אִמֹּו֙ עֲתַלְיָ֔הוּ בַּת־עָמְרִ֖י מֶ֥לֶךְ יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 8:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת־עמרי מלך ישראל׃

Links
2 Kings 8:262 Kings 8:26 Text Analysis2 Kings 8:26 Interlinear2 Kings 8:26 Multilingual2 Kings 8:26 TSK2 Kings 8:26 Cross References2 Kings 8:26 Bible Hub2 Kings 8:26 Biblia Paralela2 Kings 8:26 Chinese Bible2 Kings 8:26 French Bible2 Kings 8:26 German Bible

Bible Hub
2 Kings 8:25
Top of Page
Top of Page