2 Kings 21:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3282 [e]ya-‘anיַעַן֩BecausePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֜הhas doneVerb
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁ֤הManassehNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
8441 [e]hat-tō-‘ê-ḇō-wṯהַתֹּעֵב֣וֹתabominationsNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֔לֶּהthesePro
7489 [e]hê-ra‘הֵרַ֕עhas done wickedlyVerb
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֛לabove allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֥וּdidVerb
567 [e]hā-’ĕ-mō-rîהָאֱמֹרִ֖יthe AmoritesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhoPrt
6440 [e]lə-p̄ā-nāw;לְפָנָ֑יו[were] beforeNoun
2398 [e]way-ya-ḥă-ṭiוַיַּחֲטִ֥אand to sinVerb
1571 [e]ḡam-גַֽם־also himAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הand has made JudahNoun
1544 [e]bə-ḡil-lū-lāw.בְּגִלּוּלָֽיו׃with his idolsNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 21:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַעַן֩ אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה מְנַשֶּׁ֤ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ הַתֹּעֵבֹ֣ות הָאֵ֔לֶּה הֵרַ֕ע מִכֹּ֛ל אֲשֶׁר־עָשׂ֥וּ הָאֱמֹרִ֖י אֲשֶׁ֣ר לְפָנָ֑יו וַיַּחֲטִ֥א גַֽם־אֶת־יְהוּדָ֖ה בְּגִלּוּלָֽיו׃ פ

מלכים ב 21:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען אשר עשה מנשה מלך־יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר־עשו האמרי אשר לפניו ויחטא גם־את־יהודה בגלוליו׃ פ

Links
2 Kings 21:112 Kings 21:11 Text Analysis2 Kings 21:11 Interlinear2 Kings 21:11 Multilingual2 Kings 21:11 TSK2 Kings 21:11 Cross References2 Kings 21:11 Bible Hub2 Kings 21:11 Biblia Paralela2 Kings 21:11 Chinese Bible2 Kings 21:11 French Bible2 Kings 21:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 21:10
Top of Page
Top of Page