2 Kings 15:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7967 [e]šal-lūmשַׁלּ֤וּםShallumNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3003 [e]yā-ḇêšיָבֵישׁ֙of JabeshNoun
4427 [e]mā-laḵ,מָלַ֔ךְbegan to reignVerb
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֨תyearNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֤יםthirtiethNoun
8672 [e]wā-ṯê-ša‘וָתֵ֙שַׁע֙and in the nineNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearNoun
5818 [e]lə-‘u-zî-yāhלְעֻזִיָּ֖הof UzziahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֥ךְand he reignedVerb
3391 [e]ye-raḥ-יֶֽרַח־monthNoun
3117 [e]yā-mîmיָמִ֖יםa fullNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn.בְּשֹׁמְרֽוֹן׃in SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 15:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שַׁלּ֤וּם בֶּן־יָבֵישׁ֙ מָלַ֔ךְ בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וָתֵ֙שַׁע֙ שָׁנָ֔ה לְעֻזִיָּ֖ה מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֥ךְ יֶֽרַח־יָמִ֖ים בְּשֹׁמְרֹֽון׃

מלכים ב 15:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלום בן־יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח־ימים בשמרון׃

Links
2 Kings 15:132 Kings 15:13 Text Analysis2 Kings 15:13 Interlinear2 Kings 15:13 Multilingual2 Kings 15:13 TSK2 Kings 15:13 Cross References2 Kings 15:13 Bible Hub2 Kings 15:13 Biblia Paralela2 Kings 15:13 Chinese Bible2 Kings 15:13 French Bible2 Kings 15:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:12
Top of Page
Top of Page