2 Chronicles 22:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֨יםFortyNoun
8147 [e]ū-šə-ta-yimוּשְׁתַּ֤יִםand twoNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙years [was]Noun
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hūאֲחַזְיָ֣הוּAhaziahNoun
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw,בְמָלְכ֔וֹwhen he began to reignVerb
8141 [e]wə-šā-nāhוְשָׁנָ֣הand yearNoun
259 [e]’a-ḥaṯ,אַחַ֔תoneAdj
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּֽירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םand nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof His motherNoun
6271 [e]‘ă-ṯal-yā-hūעֲתַלְיָ֖הוּ[was] also AthaliahNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־the daughterNoun
6018 [e]‘ā-mə-rî.עָמְרִֽי׃of OmriNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 22:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־אַרְבָּעִ֨ים וּשְׁתַּ֤יִם שָׁנָה֙ אֲחַזְיָ֣הוּ בְמָלְכֹ֔ו וְשָׁנָ֣ה אַחַ֔ת מָלַ֖ךְ בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו עֲתַלְיָ֖הוּ בַּת־עָמְרִֽי׃

דברי הימים ב 22:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת־עמרי׃

Links
2 Chronicles 22:22 Chronicles 22:2 Text Analysis2 Chronicles 22:2 Interlinear2 Chronicles 22:2 Multilingual2 Chronicles 22:2 TSK2 Chronicles 22:2 Cross References2 Chronicles 22:2 Bible Hub2 Chronicles 22:2 Biblia Paralela2 Chronicles 22:2 Chinese Bible2 Chronicles 22:2 French Bible2 Chronicles 22:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 22:1
Top of Page
Top of Page