2 Chronicles 19:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]way-ya-‘ă-mêḏוַיַּעֲמֵ֨דAnd he setVerb
8199 [e]šō-p̄ə-ṭîmשֹֽׁפְטִ֜יםjudgesVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֗רֶץin the landNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֧יcitiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֛הof JudahNoun
1219 [e]hab-bə-ṣu-rō-wṯהַבְּצֻר֖וֹתthe fencedVerb
5892 [e]lə-‘îrלְעִ֥ירcityNoun
5892 [e]wā-‘îr.וָעִֽיר׃And by cityNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲמֵ֨ד שֹֽׁפְטִ֜ים בָּאָ֗רֶץ בְּכָל־עָרֵ֧י יְהוּדָ֛ה הַבְּצֻרֹ֖ות לְעִ֥יר וָעִֽיר׃

דברי הימים ב 19:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעמד שפטים בארץ בכל־ערי יהודה הבצרות לעיר ועיר׃

Links
2 Chronicles 19:52 Chronicles 19:5 Text Analysis2 Chronicles 19:5 Interlinear2 Chronicles 19:5 Multilingual2 Chronicles 19:5 TSK2 Chronicles 19:5 Cross References2 Chronicles 19:5 Bible Hub2 Chronicles 19:5 Biblia Paralela2 Chronicles 19:5 Chinese Bible2 Chronicles 19:5 French Bible2 Chronicles 19:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 19:4
Top of Page
Top of Page