2 Chronicles 12:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בAnd sleptVerb
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָם֙RehoboamNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵ֖רand was buriedVerb
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֣ירin the cityNoun
1732 [e]dā-wîḏ;דָּוִ֑ידof DavidNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּ֥הAbijahNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 12:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב רְחַבְעָם֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקָּבֵ֖ר בְּעִ֣יר דָּוִ֑יד וַיִּמְלֹ֛ךְ אֲבִיָּ֥ה בְנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

דברי הימים ב 12:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב רחבעם עם־אבתיו ויקבר בעיר דויד וימלך אביה בנו תחתיו׃ פ

Links
2 Chronicles 12:162 Chronicles 12:16 Text Analysis2 Chronicles 12:16 Interlinear2 Chronicles 12:16 Multilingual2 Chronicles 12:16 TSK2 Chronicles 12:16 Cross References2 Chronicles 12:16 Bible Hub2 Chronicles 12:16 Biblia Paralela2 Chronicles 12:16 Chinese Bible2 Chronicles 12:16 French Bible2 Chronicles 12:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 12:15
Top of Page
Top of Page