2 Chronicles 11:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אwhen was comeVerb
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָם֮RehoboamNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַם֒to JerusalemNoun
6950 [e]way-yaq-hêlוַיַּקְהֵל֩and he gatheredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֨יתof the houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
1144 [e]ū-ḇin-yā-min,וּבִנְיָמִ֗ןand BenjaminNoun
3967 [e]mê-’āhמֵאָ֨הa hundredNoun
8084 [e]ū-šə-mō-w-nîmוּשְׁמוֹנִ֥יםand eightyAdj
505 [e]’e-lep̄אֶ֛לֶףthousandNoun
970 [e]bā-ḥūrבָּח֖וּרyoungNoun
6213 [e]‘ō-śêhעֹשֵׂ֣הthat were warriorsVerb
4421 [e]mil-ḥā-māh;מִלְחָמָ֑הthat were warriorsNoun
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵם֙to fightVerb
5973 [e]‘im-עִם־againstPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
7725 [e]lə-hā-šîḇלְהָשִׁ֥יבto restoreVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4467 [e]ham-mam-lā-ḵāhהַמַּמְלָכָ֖הthe kingdomNoun
7346 [e]lir-ḥaḇ-‘ām.לִרְחַבְעָֽם׃to RehoboamNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 11:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣א רְחַבְעָם֮ יְרוּשָׁלִַם֒ וַיַּקְהֵל֩ אֶת־בֵּ֨ית יְהוּדָ֜ה וּבִנְיָמִ֗ן מֵאָ֨ה וּשְׁמֹונִ֥ים אֶ֛לֶף בָּח֖וּר עֹשֵׂ֣ה מִלְחָמָ֑ה לְהִלָּחֵם֙ עִם־יִשְׂרָאֵ֔ל לְהָשִׁ֥יב אֶת־הַמַּמְלָכָ֖ה לִרְחַבְעָֽם׃ פ

דברי הימים ב 11:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את־בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם־ישראל להשיב את־הממלכה לרחבעם׃ פ

Links
2 Chronicles 11:12 Chronicles 11:1 Text Analysis2 Chronicles 11:1 Interlinear2 Chronicles 11:1 Multilingual2 Chronicles 11:1 TSK2 Chronicles 11:1 Cross References2 Chronicles 11:1 Bible Hub2 Chronicles 11:1 Biblia Paralela2 Chronicles 11:1 Chinese Bible2 Chronicles 11:1 French Bible2 Chronicles 11:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 10:19
Top of Page
Top of Page