1 Samuel 7:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-qā-ḇə-ṣūוַיִּקָּבְצ֣וּAnd they gathered togetherVerb
4709 [e]ham-miṣ-pā-ṯāhהַ֠מִּצְפָּתָהto MizpehNoun
7579 [e]way-yiš-’ă-ḇū-וַיִּֽשְׁאֲבוּ־and drewVerb
4325 [e]ma-yimמַ֜יִםwater [it]Noun
8210 [e]way-yiš-pə-ḵūוַֽיִּשְׁפְּכ֣וּ ׀and poured outVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
6684 [e]way-yā-ṣū-mūוַיָּצ֙וּמוּ֙and fastedVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאthatPro
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֣אמְרוּand saidVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
2398 [e]ḥā-ṭā-nūחָטָ֖אנוּWe have sinnedVerb
3068 [e]Yah-weh;לַיהוָ֑הagainst the LORDNoun
8199 [e]way-yiš-pōṭוַיִּשְׁפֹּ֧טAnd judgedVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵ֛לSamuelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
4709 [e]bam-miṣ-pāh.בַּמִּצְפָּֽה׃at MizpahNoun
Hebrew Texts
שמואל א 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּבְצ֣וּ הַ֠מִּצְפָּתָה וַיִּֽשְׁאֲבוּ־מַ֜יִם וַֽיִּשְׁפְּכ֣וּ ׀ לִפְנֵ֣י יְהוָ֗ה וַיָּצ֙וּמוּ֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא וַיֹּ֣אמְרוּ שָׁ֔ם חָטָ֖אנוּ לַיהוָ֑ה וַיִּשְׁפֹּ֧ט שְׁמוּאֵ֛ל אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בַּמִּצְפָּֽה׃

שמואל א 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבצו המצפתה וישאבו־מים וישפכו ׀ לפני יהוה ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו ליהוה וישפט שמואל את־בני ישראל במצפה׃

Links
1 Samuel 7:61 Samuel 7:6 Text Analysis1 Samuel 7:6 Interlinear1 Samuel 7:6 Multilingual1 Samuel 7:6 TSK1 Samuel 7:6 Cross References1 Samuel 7:6 Bible Hub1 Samuel 7:6 Biblia Paralela1 Samuel 7:6 Chinese Bible1 Samuel 7:6 French Bible1 Samuel 7:6 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 7:5
Top of Page
Top of Page