1 Samuel 6:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3474 [e]wa-yiš-šar-nāhוַיִשַּׁ֨רְנָהAnd took the straightVerb
6510 [e]hap-pā-rō-wṯהַפָּר֜וֹתthe cowsNoun
1870 [e]bad-de-reḵ,בַּדֶּ֗רֶךְwayNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
1870 [e]de-reḵדֶּ֙רֶךְ֙the wayNoun
  bêṯבֵּ֣יתinPrep
1053 [e]še-meš,שֶׁ֔מֶשׁof Beth-shemeshNoun
4546 [e]bim-sil-lāhבִּמְסִלָּ֣הthe highwayNoun
259 [e]’a-ḥaṯ,אַחַ֗ת - Adj
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֤וּwent alongVerb
1980 [e]hā-lōḵהָלֹךְ֙as they wentVerb
1600 [e]wə-ḡā-‘ōw,וְגָע֔וֹand lowingVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
5493 [e]sā-rūסָ֖רוּdo .. .. ..Verb
3225 [e]yā-mînיָמִ֣ין[to] the right handNoun
8040 [e]ū-śə-mō-wl;וּשְׂמֹ֑אול[to] or the leftNoun
5633 [e]wə-sar-nêוְסַרְנֵ֤יand the lordsNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîmפְלִשְׁתִּים֙of the PhilistinesAdj
1980 [e]hō-lə-ḵîmהֹלְכִ֣יםwentVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hem,אַחֲרֵיהֶ֔םafter themAdv
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
1366 [e]gə-ḇūlגְּב֖וּלthe borderNoun
  bêṯבֵּ֥יתinPrep
1053 [e]šā-meš.שָֽׁמֶשׁ׃of Beth-shemeshNoun
Hebrew Texts
שמואל א 6:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִשַּׁ֨רְנָה הַפָּרֹ֜ות בַּדֶּ֗רֶךְ עַל־דֶּ֙רֶךְ֙ בֵּ֣ית שֶׁ֔מֶשׁ בִּמְסִלָּ֣ה אַחַ֗ת הָלְכ֤וּ הָלֹךְ֙ וְגָעֹ֔ו וְלֹא־סָ֖רוּ יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול וְסַרְנֵ֤י פְלִשְׁתִּים֙ הֹלְכִ֣ים אַחֲרֵיהֶ֔ם עַד־גְּב֖וּל בֵּ֥ית שָֽׁמֶשׁ׃

שמואל א 6:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישרנה הפרות בדרך על־דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא־סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד־גבול בית שמש׃

Links
1 Samuel 6:121 Samuel 6:12 Text Analysis1 Samuel 6:12 Interlinear1 Samuel 6:12 Multilingual1 Samuel 6:12 TSK1 Samuel 6:12 Cross References1 Samuel 6:12 Bible Hub1 Samuel 6:12 Biblia Paralela1 Samuel 6:12 Chinese Bible1 Samuel 6:12 French Bible1 Samuel 6:12 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 6:11
Top of Page
Top of Page