1 Samuel 3:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
5941 [e]‘ê-lîעֵלִ֣יTherefore EliNoun
8050 [e]liš-mū-’êlלִשְׁמוּאֵל֮to SamuelNoun
1980 [e]lêḵלֵ֣ךְGoVerb
7901 [e]šə-ḵāḇשְׁכָב֒lie downVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙and it shall beVerb
518 [e]’im-אִם־ifConj
7121 [e]yiq-rāיִקְרָ֣אhe callVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָ - Prep
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָֽמַרְתָּ֙you that you shall sayVerb
1696 [e]dab-bêrדַּבֵּ֣רSpeakVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הLORDNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
8085 [e]šō-mê-a‘שֹׁמֵ֖עַhearsVerb
5650 [e]‘aḇ-de-ḵā;עַבְדֶּ֑ךָfor your servantNoun
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֣לֶךְand wentVerb
8050 [e]šə-mū-’êl,שְׁמוּאֵ֔לSo SamuelNoun
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֖בand lay downVerb
4725 [e]bim-qō-w-mōw.בִּמְקוֹמֽוֹ׃in his placeNoun
Hebrew Texts
שמואל א 3:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר עֵלִ֣י לִשְׁמוּאֵל֮ לֵ֣ךְ שְׁכָב֒ וְהָיָה֙ אִם־יִקְרָ֣א אֵלֶ֔יךָ וְאָֽמַרְתָּ֙ דַּבֵּ֣ר יְהוָ֔ה כִּ֥י שֹׁמֵ֖עַ עַבְדֶּ֑ךָ וַיֵּ֣לֶךְ שְׁמוּאֵ֔ל וַיִּשְׁכַּ֖ב בִּמְקֹומֹֽו׃

שמואל א 3:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר עלי לשמואל לך שכב והיה אם־יקרא אליך ואמרת דבר יהוה כי שמע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו׃

Links
1 Samuel 3:91 Samuel 3:9 Text Analysis1 Samuel 3:9 Interlinear1 Samuel 3:9 Multilingual1 Samuel 3:9 TSK1 Samuel 3:9 Cross References1 Samuel 3:9 Bible Hub1 Samuel 3:9 Biblia Paralela1 Samuel 3:9 Chinese Bible1 Samuel 3:9 French Bible1 Samuel 3:9 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 3:8
Top of Page
Top of Page