1 Samuel 3:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַֽיְהִי֙And it came to passVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםat that timeNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאwhenPro
5941 [e]wə-‘ê-lîוְעֵלִ֖יand Eli [was]Noun
7901 [e]šō-ḵêḇשֹׁכֵ֣בlaid downVerb
4725 [e]bim-qō-mōw;בִּמְקֹמ֑וֹin his placeNoun
  [wə-‘ê-nōw[וְעֵינֹו -  
  ḵ]כ] -  
5869 [e](wə-‘ê-nāw(וְעֵינָיו֙his eyesNoun
  q)ק) -  
2490 [e]hê-ḥêl-lūהֵחֵ֣לּוּbeganVerb
3544 [e]ḵê-hō-wṯ,כֵה֔וֹתto grow dimAdj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3201 [e]yū-ḵalיוּכַ֖לdo [that] he couldVerb
7200 [e]lir-’ō-wṯ.לִרְאֽוֹת׃not seeVerb
Hebrew Texts
שמואל א 3:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִי֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא וְעֵלִ֖י שֹׁכֵ֣ב בִּמְקֹמֹ֑ו [וְעֵינֹו כ] (וְעֵינָיו֙ ק) הֵחֵ֣לּוּ כֵהֹ֔ות לֹ֥א יוּכַ֖ל לִרְאֹֽות׃

שמואל א 3:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקמו [ועינו כ] (ועיניו ק) החלו כהות לא יוכל לראות׃

Links
1 Samuel 3:21 Samuel 3:2 Text Analysis1 Samuel 3:2 Interlinear1 Samuel 3:2 Multilingual1 Samuel 3:2 TSK1 Samuel 3:2 Cross References1 Samuel 3:2 Bible Hub1 Samuel 3:2 Biblia Paralela1 Samuel 3:2 Chinese Bible1 Samuel 3:2 French Bible1 Samuel 3:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 3:1
Top of Page
Top of Page