1 Kings 8:53
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֞הyouPro
914 [e]hiḇ-dal-tāmהִבְדַּלְתָּ֤םdid separateVerb
  lə-ḵāלְךָ֙toPrep
5159 [e]lə-na-ḥă-lāh,לְֽנַחֲלָ֔הas Your inheritance themNoun
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֖לfrom among allNoun
5971 [e]‘am-mêעַמֵּ֣יthe peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץof the earthNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
1696 [e]dib-bar-tāדִּבַּ֜רְתָּyou spokeVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣ד ׀by the handNoun
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֣הof MosesNoun
5650 [e]‘aḇ-de-ḵā,עַבְדֶּ֗ךָyour servantNoun
3318 [e]bə-hō-w-ṣî-’ă-ḵāבְּהוֹצִיאֲךָ֧when you broughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nūאֲבֹתֵ֛ינוּour fathersNoun
4714 [e]mim-miṣ-ra-yimמִמִּצְרַ֖יִםfrom EgyptNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יO LordNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוִֽה׃GODNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 8:53 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־אַתָּ֞ה הִבְדַּלְתָּ֤ם לְךָ֙ לְֽנַחֲלָ֔ה מִכֹּ֖ל עַמֵּ֣י הָאָ֑רֶץ כַּאֲשֶׁ֨ר דִּבַּ֜רְתָּ בְּיַ֣ד ׀ מֹשֶׁ֣ה עַבְדֶּ֗ךָ בְּהֹוצִיאֲךָ֧ אֶת־אֲבֹתֵ֛ינוּ מִמִּצְרַ֖יִם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃ פ

מלכים א 8:53 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ כאשר דברת ביד ׀ משה עבדך בהוציאך את־אבתינו ממצרים אדני יהוה׃ פ

Links
1 Kings 8:531 Kings 8:53 Text Analysis1 Kings 8:53 Interlinear1 Kings 8:53 Multilingual1 Kings 8:53 TSK1 Kings 8:53 Cross References1 Kings 8:53 Bible Hub1 Kings 8:53 Biblia Paralela1 Kings 8:53 Chinese Bible1 Kings 8:53 French Bible1 Kings 8:53 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:52
Top of Page
Top of Page