1 Kings 8:48
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wə-šā-ḇūוְשָׁ֣בוּ[so] And returnVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֗יךָunto youPrep
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־with allNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇāmלְבָבָם֙their heartNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and with allNoun
5315 [e]nap̄-šām,נַפְשָׁ֔םtheir soulNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֥רֶץin the landNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hemאֹיְבֵיהֶ֖םof their enemiesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7617 [e]šā-ḇūשָׁב֣וּled them away captiveVerb
853 [e]’ō-ṯām;אֹתָ֑ם - Acc
6419 [e]wə-hiṯ-pal-lūוְהִֽתְפַּֽלְל֣וּand prayVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֗יךָunto youPrep
1870 [e]de-reḵדֶּ֤רֶךְtowardNoun
776 [e]’ar-ṣāmאַרְצָם֙their landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5414 [e]nā-ṯat-tāhנָתַ֣תָּהyou gaveVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-w-ṯām,לַאֲבוֹתָ֔םto their fathersNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙the cityNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
977 [e]bā-ḥar-tā,בָּחַ֔רְתָּyou have chosenVerb
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯוְהַבַּ֖יִתand the houseNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  [bā-nî-ṯā[בָּנִיתָ -  
  ḵ]כ] -  
1129 [e](bā-nî-ṯî(בָּנִ֥יתִיI have buildVerb
  q)ק) -  
8034 [e]liš-me-ḵā.לִשְׁמֶֽךָ׃for Your nameNoun
Hebrew Texts
מלכים א 8:48 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁ֣בוּ אֵלֶ֗יךָ בְּכָל־לְבָבָם֙ וּבְכָל־נַפְשָׁ֔ם בְּאֶ֥רֶץ אֹיְבֵיהֶ֖ם אֲשֶׁר־שָׁב֣וּ אֹתָ֑ם וְהִֽתְפַּֽלְל֣וּ אֵלֶ֗יךָ דֶּ֤רֶךְ אַרְצָם֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תָּה לַאֲבֹותָ֔ם הָעִיר֙ אֲשֶׁ֣ר בָּחַ֔רְתָּ וְהַבַּ֖יִת אֲשֶׁר־ [בָּנִיתָ כ] (בָּנִ֥יתִי ק) לִשְׁמֶֽךָ׃

מלכים א 8:48 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושבו אליך בכל־לבבם ובכל־נפשם בארץ איביהם אשר־שבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר־ [בנית כ] (בניתי ק) לשמך׃

Links
1 Kings 8:481 Kings 8:48 Text Analysis1 Kings 8:48 Interlinear1 Kings 8:48 Multilingual1 Kings 8:48 TSK1 Kings 8:48 Cross References1 Kings 8:48 Bible Hub1 Kings 8:48 Biblia Paralela1 Kings 8:48 Chinese Bible1 Kings 8:48 French Bible1 Kings 8:48 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:47
Top of Page
Top of Page