1 Kings 8:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mar,וַיֹּאמַ֗רAnd he saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֞הLORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֤יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
369 [e]’ên-אֵין־notPrt
3644 [e]kā-mō-w-ḵāכָּמ֣וֹךָlike youAdv
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֔ים[there is] GodNoun
8064 [e]baš-šā-ma-yimבַּשָּׁמַ֣יִםin heavenNoun
4605 [e]mim-ma-‘al,מִמַּ֔עַלaboveSubst
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־or onPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץearthNoun
8478 [e]mit-tā-ḥaṯ;מִתָּ֑חַתbeneathNoun
8104 [e]šō-mêrשֹׁמֵ֤רwho keepVerb
1285 [e]hab-bə-rîṯהַבְּרִית֙covenantNoun
2617 [e]wə-ha-ḥe-seḏ,וְֽהַחֶ֔סֶדand covenant loyaltyNoun
5650 [e]la-‘ă-ḇā-ḏe-ḵāלַעֲבָדֶ֕יךָto Your servantsNoun
1980 [e]ha-hō-lə-ḵîmהַהֹלְכִ֥יםthat walkVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵāלְפָנֶ֖יךָbefore youNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־with allNoun
3820 [e]lib-bām.לִבָּֽם׃their heartNoun
Hebrew Texts
מלכים א 8:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמַ֗ר יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ אֵין־כָּמֹ֣וךָ אֱלֹהִ֔ים בַּשָּׁמַ֣יִם מִמַּ֔עַל וְעַל־הָאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת שֹׁמֵ֤ר הַבְּרִית֙ וְֽהַחֶ֔סֶד לַעֲבָדֶ֕יךָ הַהֹלְכִ֥ים לְפָנֶ֖יךָ בְּכָל־לִבָּֽם׃

מלכים א 8:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אלהי ישראל אין־כמוך אלהים בשמים ממעל ועל־הארץ מתחת שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל־לבם׃

Links
1 Kings 8:231 Kings 8:23 Text Analysis1 Kings 8:23 Interlinear1 Kings 8:23 Multilingual1 Kings 8:23 TSK1 Kings 8:23 Cross References1 Kings 8:23 Bible Hub1 Kings 8:23 Biblia Paralela1 Kings 8:23 Chinese Bible1 Kings 8:23 French Bible1 Kings 8:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:22
Top of Page
Top of Page