1 Kings 22:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֡יAnd it came to passVerb
7200 [e]kir-’ō-wṯכִּרְאוֹת֩sawVerb
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֨יwhen the captainsNoun
7393 [e]hā-re-ḵeḇהָרֶ֜כֶבof the chariotsNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,יְהוֹשָׁפָ֗טJehoshaphatNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֤מָּהthat theyPro
559 [e]’ā-mə-rūאָֽמְרוּ֙saidVerb
389 [e]’aḵאַ֣ךְSurelyAdv
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־[is] the kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֣לof IsraelNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאitPro
5493 [e]way-yā-su-rūוַיָּסֻ֥רוּ[is] And they turned asideVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֖יוagainstPrep
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêm;לְהִלָּחֵ֑םto fightVerb
2199 [e]way-yiz-‘aqוַיִּזְעַ֖קand cried outVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ.יְהוֹשָׁפָֽט׃and JehoshaphatNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֡י כִּרְאֹות֩ שָׂרֵ֨י הָרֶ֜כֶב אֶת־יְהֹושָׁפָ֗ט וְהֵ֤מָּה אָֽמְרוּ֙ אַ֣ךְ מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֣ל ה֔וּא וַיָּסֻ֥רוּ עָלָ֖יו לְהִלָּחֵ֑ם וַיִּזְעַ֖ק יְהֹושָׁפָֽט׃

מלכים א 22:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כראות שרי הרכב את־יהושפט והמה אמרו אך מלך־ישראל הוא ויסרו עליו להלחם ויזעק יהושפט׃

Links
1 Kings 22:321 Kings 22:32 Text Analysis1 Kings 22:32 Interlinear1 Kings 22:32 Multilingual1 Kings 22:32 TSK1 Kings 22:32 Cross References1 Kings 22:32 Bible Hub1 Kings 22:32 Biblia Paralela1 Kings 22:32 Chinese Bible1 Kings 22:32 French Bible1 Kings 22:32 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:31
Top of Page
Top of Page