1 Kings 18:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֣חAnd tookVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵלִיָּ֗הוּElijahNoun
8147 [e]šə-têmשְׁתֵּ֤יםtwoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵה֙and tenNoun
68 [e]’ă-ḇā-nîm,אֲבָנִ֔יםstonesNoun
4557 [e]kə-mis-parכְּמִסְפַּ֖רaccording to the numberNoun
7626 [e]šiḇ-ṭêשִׁבְטֵ֣יof the tribesNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ;יַעֲקֹ֑בof JacobNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩whomPrt
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הcameVerb
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הof the LORDNoun
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙untoPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הshall beVerb
8034 [e]šə-me-ḵā.שְׁמֶֽךָ׃your nameNoun
Hebrew Texts
מלכים א 18:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֣ח אֵלִיָּ֗הוּ שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ אֲבָנִ֔ים כְּמִסְפַּ֖ר שִׁבְטֵ֣י בְנֵֽי־יַעֲקֹ֑ב אֲשֶׁר֩ הָיָ֨ה דְבַר־יְהוָ֤ה אֵלָיו֙ לֵאמֹ֔ר יִשְׂרָאֵ֖ל יִהְיֶ֥ה שְׁמֶֽךָ׃

מלכים א 18:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני־יעקב אשר היה דבר־יהוה אליו לאמר ישראל יהיה שמך׃

Links
1 Kings 18:311 Kings 18:31 Text Analysis1 Kings 18:31 Interlinear1 Kings 18:31 Multilingual1 Kings 18:31 TSK1 Kings 18:31 Cross References1 Kings 18:31 Bible Hub1 Kings 18:31 Biblia Paralela1 Kings 18:31 Chinese Bible1 Kings 18:31 French Bible1 Kings 18:31 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:30
Top of Page
Top of Page