1 Kings 17:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֨חAnd tookVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֜הוּElijahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3206 [e]hay-ye-leḏ,הַיֶּ֗לֶדthe childNoun
3381 [e]way-yō-ri-ḏê-hūוַיֹּרִדֵ֤הוּand brought him downVerb
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
5944 [e]hā-‘ă-lî-yāhהָעֲלִיָּה֙the chamberNoun
1004 [e]hab-bay-ṯāh,הַבַּ֔יְתָהinto the houseNoun
5414 [e]way-yit-tə-nê-hūוַֽיִּתְּנֵ֖הוּand delivered himVerb
517 [e]lə-’im-mōw;לְאִמּ֑וֹto his motherNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵ֣לִיָּ֔הוּElijahNoun
7200 [e]rə-’îרְאִ֖יSeeVerb
2416 [e]ḥayחַ֥יlivesAdj
1121 [e]bə-nêḵ.בְּנֵֽךְ׃your sonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 17:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֨ח אֵלִיָּ֜הוּ אֶת־הַיֶּ֗לֶד וַיֹּרִדֵ֤הוּ מִן־הָעֲלִיָּה֙ הַבַּ֔יְתָה וַֽיִּתְּנֵ֖הוּ לְאִמֹּ֑ו וַיֹּ֙אמֶר֙ אֵ֣לִיָּ֔הוּ רְאִ֖י חַ֥י בְּנֵֽךְ׃

מלכים א 17:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח אליהו את־הילד וירדהו מן־העליה הביתה ויתנהו לאמו ויאמר אליהו ראי חי בנך׃

Links
1 Kings 17:231 Kings 17:23 Text Analysis1 Kings 17:23 Interlinear1 Kings 17:23 Multilingual1 Kings 17:23 TSK1 Kings 17:23 Cross References1 Kings 17:23 Bible Hub1 Kings 17:23 Biblia Paralela1 Kings 17:23 Chinese Bible1 Kings 17:23 French Bible1 Kings 17:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 17:22
Top of Page
Top of Page